Vés al contingut (premeu Retorn)

Política i objectius de qualitat

L’Objectiu principal de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) és aconseguir que els seus estudiants assoleixin plenament, i en el temps previst, els coneixements, les competències, aptituds i habilitats professionals que es contemplen en els plans d’estudis corresponents a les diferents titulacions que imparteix i els permeti incorporar-se al mercat laboral.

És compromís de l’EPSEB assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per assegurar la màxima satisfacció dels seus grups d’interès. Per això ha de desenvolupar estratègies per aconseguir els objectius de qualitat, consistents en el control, revisió i millora contínua de tots els processos que duu a terme.

Les directrius generals per aconseguir els objectius de qualitat de l’EPSEB són:

  • Les actuacions de l’EPSEB estaran d’acord amb els objectius generals de la UPC, establerts en el “Marc per a l’impuls de les Línies Estratègiques de les Unitats Bàsiques”. Per la seva part, la UPC ha de proveir recursos d’acord amb el nivell d’assoliment dels objectius.
  • Tot el personal de l’EPSEB coneix i accepta la política de qualitat del centre i es compromet a desenvolupar la seva feina correcta i eficaçment.
  • Els departaments, seccions departamentals i unitats funcionals de l’EPSEB rebran el recolzament necessari per tal de poder aconseguir els seus objectius amb la màxima eficiència.
  • El sistema de qualitat es controlarà i revisarà de forma periòdica per assegurar el manteniment de la seva efectivitat.

Per tot això, la direcció de l’EPSEB es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre dins l’estricte compliment del marc legal en el que es troba.