Vés al contingut (premeu Retorn)

Enquestes estudiantat

Les enquestes a l'estudiantat són una eina per a la millora i l’avaluació de la docència, que es recull quadrimestralment a través de 2 instruments: les enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del professorat i les enquestes a l’estudiant sobre les assignatures.

L’objectiu és enquestar a la totalitat de l’estudiantat sobre la docència rebuda, tant en els estudis de Grau com de Màster.

Serveixen per a:

 1. Millorar l’activitat docent i de tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i desenvolupament de les assignatures.
 2. Com a indicadors de satisfacció pel seguiment i acreditacions de les titulacions.
 3. Com a indicadors d’avaluació del professorat:
  1. Certificació de la seva activitat docent
  2. Promoció (juntament amb altres indicadors)
  3. Incentius econòmics (juntament amb altres indicadors)
E-enquestes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de l'aplicació de les enquestes:

 • L'estudiant pot realitzar les enquestes sobre l’actuació docent i les assignatures durant un període concret del quadrimestre (s’informa degudament a l’estudiantat) i consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura de la seva titulació.
 • Pot consultar els resultats de les seves enquestes durant els diferents períodes des de que està vinculat a la UPC i pot consultar els resultats de les enquestes a nivell d'assignatura del seu centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A través de la Intranet de l'Escola podeu consultar els gràfics comparatius dels resultats de les valoracions dels estudiants en les enquestes segons la titulació.

 

 

Al juny del 2013 es van fer una enquesta als estudiants de l'Escola per saber quina visió tenien els estudiants de una sèrie d'aspectes de les titulacions que estudiaven, com ara:

 • el grau de satisfacció envers els estudis
 • el nivell de formació preuniversitària
 • el nivell d’implantació de les TIC
 • les hores per setmana de dedicació

Podeu consutar-la a Enquestes de millora a la docència a l'EPSEB