Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

És l'òrgan col·legiat amb més representació de l'EPSEB i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de normativa interna, control i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Els seus membres s'elegeixen mitjançant votació secreta, entre tots els estaments que formen part de l'Escola: professors, estudiants i personal d'administració i serveis.

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, tres vegades cada curs acadèmic. Els membres són elegits per períodes de dos anys, llevat dels estudiants que són renovats cada curs acadèmic.


Membres de la Junta d'Escola


Relació d'acords i de documents aprovats a la Junta d'Escola 

 

# Data Acords Documentació
149 22/7/2020 pdf_160.png
 1. Delegació de competències de la Junta d'Escola a la Comissió Permanent
 2. Membres de la Comissió Acadèmica del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 3. Membres de la Comissió Acadèmica del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 4. Encàrrec docent 2020-2021
 5. Proposta de pressupost 2020
 6. Tancament pressupost capítol 2 2019
 7. Tancament pressupost específic 2019
 8. Inversions realitzades
 9. Calendaris lectius 2020-2021
 10. Calendaris de defenses de TFG/TFM 2020-2021
 11. Calendaris avaluadors del GATE 2020-2021
 12. Calendaris avaluadors del GEGG 2020-2021
 13. Calendaris avaluadors del MUCAE 2020-2021
 14. Calendaris avaluadors del MUDIATEC 2020-2021
 15. Calendaris avaluadors del MUGE 2020-2021
 16. Calendaris avaluadors del MUPRL 2020-2021
 17. Normativa d'avaluació del centre per als estudis de grau
 18. Normativa d'avaluació curricular del GATE
 19. Normativa d'avaluació curricular del GATE per a estudiantat adaptat d'AT
 20. Normativa d'avaluació curricular del GEGG
 21. Normativa de pràctiques en empresa i reconeixement de crèdits per activitats no docents
148 11/12/2019 pdf_160.png
 1. Renovació de la Comissió Permanent, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Avaluació, la Comissió de Qualitat i la Junta Electoral de l'Escola
 2. Informe d'acreditació del MIPRL
 3. Informe de seguiment del centre del curs 2018-2019
 4. Memòria simplificada de l'Escola corresponent al curs 2018-2019
 5. Memòria ampliada de l'Escola corresponent al curs 2018-2019
 6. Normativa sobre les funcions del professorat coordinador d'assignatures
 7. Modificació de l'avaluació i seguiment de les pràctiques externes curriculars
147 17/7/2019 pdf_160.png
 1. Processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, plans vinculats i sistema de gestió documental.
 2. Membres del Comitè d'Avaluació Interna per a l'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
 3. Comissions Acadèmiques dels màsters de l'Escola
 4. Pla d'estudis del grau en Tractament de Dades Geolocalitzades i del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció a l'Edificació
 5. Taula de reconeixement d'assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació segons l'Orden ECI 3855/2007
 6. Comissió del pla Estratègic de l'Escola
146 20/2/2019 pdf_160.png
 1. Normativa del treball de fi de grau i màster
 2. Proposta de pressupost 2019
 3. Tancament del pressupost capítol II 2018
 4. Tancament dels ingressos específics 2018
 5. Itinerari de la doble titulació entre grau Enginyeria Civil i grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 6. Creació i actualització de diverses comissions del centre
145 28/11/2018 pdf_160.png
 1. Normativa de Reconeixement Institucional al Personal de l’EPSEB pels serveis prestats a l’Escola
 2. Memòria de l'EPSEB del curs 2017-2018
144 13/6/2018 pdf_160.png
 1. Proposta pressupost 2018
143 7/3/2018 pdf_160.png
 1. Pla d'Estudis del MUECG
 2. Pla d'Estudis ATE
 3. Rúbrica simplificada TFG/TFM
142 18/12/2017 pdf_160.png
 1. Memòria de l'EPSEB
 2. Proposta del nou Pla d'Estudis d'ATE
141 26/5/2017 pdf_160.png

(sense documentació)

140 15/3/2017 pdf_160.png
 1. Tancament exercici 2016
 2. Pressupost cap. 2 2017
139 14/12/2016 pdf_160.png
 1. Informe del director
 2. Sentencia 2464/2016 Tribunal Supremo
 3. Memòria curs 2015-16
 4. Proposta creació Laboratori de Geometria i Sistemes Dinàmics a l'EPSEB
 5. Calendari d'eleccions a Director de l'EPSEB

 

138 19/7/2016 pdf_160.png
 1. Pla estratègic Grau ATE
 2. Calendaris lectius 2016/17
 3. Calendaris de defenses TFG/TFM 2016/17
 4. Calendaris avaluadors ATE
 5. Calendaris avaluadors EGG
 6. Calendaris avaluadors EGT
 7. Calendaris avaluadors MPRL
 8. Calendaris avaluadors MUEE
 9. Calendaris avaluadors MUGE
 10. Normativa de pràctiques en empresa i reconeixement de crèdits per activitats no docents
 11. Normativa d'Avaluació Curricular ATE/CTE
 12. Normativa d'Avaluació Curricular EGT/EGG
 13. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau
 14. Normativa de TFG d'ATE/CTE
 15. Normativa de TFG d'EGG
 16. Normativa de TFG d'EGT
 17. Normativa de TFM
137 15/4/2016 pdf_160.png
 1. Tancament exercici 2015
 2. Pressupost cap.2 2016
136 22/2/2016 pdf_160.png
 1. Pla d'Estudis d'EGG
135 11/12/2015 pdf_160.png
 1. Tancament exercici 2014
 2. Pressupost cap.2 2015
 3. Autoinforme per a l'acreditació de la titulació de CTE
134 25/6/2015 pdf_160.png
 1. Tancament exercici 2014
 2. Pressupost cap.2 2015
 3. Calendaris lectius 2015/16
 4. Calendaris avaluadors 2015/16 i calendari de defenses TFG/TFM 2015/16
 5. Normativa TFG EGT
 6. Normativa TFM
 7. Normativa d'Avaluació del Centre
 8. Normativa d'Avaluació Curricular CTE
 9. Normativa d'Avaluació Curricular EGT
133 17/4/2015 pdf_160.png (sense documentació)
132 5/12/2014 pdf_160.png (sense documentació)
131 19/11/2014 pdf_160.png
 1. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents
 2. Memòria de l'EPSEB curs 2013-14
130 2/7/2014 pdf_160.png
 1. Calendaris lectius 2014/15
 2. Calendaris avaluadors i calendaris de defenses TFG/TFM 2014/15
 3. Normativa PFC estudis 1r. cicle
 4. Normativa PFC estudis 2n. cicle
 5. Normativa TFG
 6. Normativa TFM
 7. Temporalització matricula-defenses-taxes
 8. Aclariments a la normativa Proposta del PFC/TFG/TFM i la seva matriculació
 9. Competència genèrica tercera llengua - acreditació
 10. Normativa de permanència dels estudis de Grau
 11. Normativa de reconeixement de credits per activitats no docents
 12. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau
 13. Tancament pressupost 2013
 14. Pressupost cap. 2 2014
 15. Proposta Reglament de l'EPSEB
129 25/10/2013 pdf_160.png
 1. Memòria EPSEB curs 2012/13
 2. Proposta de verificació Màster Universitari en Enginyeria de l'Edificació
128 11/6/2013 pdf_160.png
 1. Calendaris lectius 2013/14
 2. Calendaris avaluadors i calendaris de defenses TFG/TFM 2013/14
 3. Normativa TFG
 4. Normativa PFC estudis 1r. cicle
 5. Normativa PFC estudis 2n. cicle
 6. Normativa TFM
 7. Pressupost cap. 2 2013
 8. Tancament pressupost 2012
127 11/4/2013 pdf_160.png (sense documentació)
126 26/3/2013 pdf_160.png
 1. Present i futur de l'EPSEB
125 16/1/2013 pdf_160.png (sense documentació)
124 11/12/2012 pdf_160.png (sense documentació)
123 31/10/2012 pdf_160.png
 1. Calendari d'Eleccions a Director de l'EPSEB
122 6/7/2012 pdf_160.png (sense documentació)
121 13/6/2012 pdf_160.png
 1. Calendaris lectius 2012/13
 2. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau
 3. Assoliment competència tercera llengua
120 16/4/2012 pdf_160.png
 1. Pressupost cap. 2 2012
 2. Tancament pressupost 2011
119 13/12/2011 pdf_160.png

(sense documentació)

118 10/10/2011 pdf_160.png
 1. Normativa PFC estudis 2n. cicle
 2. Normativa TFG
 3. Normativa TFM
 4. Pla Director EPSEB
117 23/6/2011 pdf_160.png
 1. Calendari lectiu Q1 2011/12
 2. Calendari lectiu Q2 2011/12
 3. Calendaris avaluadors 2011/12
 4. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents
 5. Normativa de Permanència dels estudis de Grau
 6. Condicions acadèmiques per crear un DAC en el Grau en Enginyeria de l'Edificació
 7. Laboratori d'Edificació Sostenible de l'EPSEB
116 23/6/2011

(sense documentació)

115 14/2/2011 pdf_160.png
 1. Tancament pressupost 2010
 2. Pressupost cap. 2 2011
 3. Acords Comissió Permanent 02/02/2011
 4. Acords Comissió Docent 07/02/2011
114 20/12/2010 pdf_160.png
 1. Informe del Director
113 4/10/2010 pdf_160.png
 1. Pla d'acollida de l'EPSEB
 2. Curs d'Introducció
 3. Fase no Inicial
 4. Objectius mobilitat 2011/12
 5. Pla d'Acció Tutorial de l'EPSEB
112 9/4/2010 pdf_160.png
 1. Repartiment pressupost 2010 per departaments
 2. Pressupost cap. 2 2010
111 16/3/2010 pdf_160.png (sense documentació)
110 1/2/2010 pdf_160.png
 1. Calendari d'Eleccions a Junta D'Escola
 2. Composició Junta d'Escola eleccions 2010
 3. Tancament pressupost 2009
109 4/12/2009 pdf_160.png
 1. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents
 2. Composició Comissions d'Avaluació Curricular dels estudis de Grau
 3. Normativa d'Avaluació Curricular EE
108 18/6/2009 pdf_160.png
 1. Calendaris lectius 2009/10
 2. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau
 3. Normativa de Permanència dels estudis de Grau
 4. Normativa d'Avaluació Curricular
 5. Normativa PFG
107 18/3/2009 pdf_160.png
 1. Tancament pressupost 2008
 2. Pressupost cap. 2 2009
 3. Proposta d'actuacions del pla d'inversions universitàries de l'EPSEB
 4. Proposta Pla d'Estudis d'EGT