Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

És l'òrgan col·legiat amb més representació de l'EPSEB i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de normativa interna, control i expressió de la posició i aspiracions de l'Escola. Els seus membres s'elegeixen mitjançant votació secreta, entre tots els estaments que formen part de l'Escola: professors, estudiants i personal d'administració i serveis.

Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, tres vegades cada curs acadèmic. Els membres són elegits per períodes de dos anys, llevat dels estudiants que són renovats cada curs acadèmic.


Membres de la Junta d'Escola


Relació d'acords i de documents aprovats a la Junta d'Escola 

 

# Data Acords Documentació
148 11/12/2019 pdf_160.png

1. Renovació de la Comissió Permanent, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Avaluació, la Comissió de Qualitat i la Junta Electoral de l'Escola

2. Informe d'acreditació del MIPRL

3. Informe de seguiment del centre del curs 2018-2019

4. Memòria simplificada de l'Escola corresponent al curs 2018-2019

5. Memòria ampliada de l'Escola corresponent al curs 2018-2019

6. Normativa sobre les funcions del professorat coordinador d'assignatures

7. Modificació de l'avaluació i seguiment de les pràctiques externes curriculars

147 17/7/2019 pdf_160.png

1. Processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, plans vinculats i sistema de gestió documental.

2. Membres del Comitè d'Avaluació Interna per a l'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

3. Comissions Acadèmiques dels màsters de l'Escola

4. Pla d'estudis del grau en Tractament de Dades Geolocalitzades i del màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció a l'Edificació

5. Taula de reconeixement d'assignatures del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació segons l'Orden ECI 3855/2007

6. Comissió del pla Estratègic de l'Escola

146 20/2/2019 pdf_160.png

1. Normativa del treball de fi de grau i màster

2. Proposta de pressupost 2019

3. Tancament del pressupost capítol II 2018

4. Tancament dels ingressos específics 2018

5. Itinerari de la doble titulació entre grau Enginyeria Civil i grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

6. Creació i actualització de diverses comissions del centre

145 28/11/2018 pdf_160.png

1. Normativa de Reconeixement Institucional al Personal de l’EPSEB pels serveis prestats a l’Escola

2. Memòria de l'EPSEB del curs 2017-2018

144 13/6/2018 pdf_160.png 1. Proposta pressupost 2018
143 7/3/2018 pdf_160.png

1. Pla d'Estudis del MUECG

2. Pla d'Estudis ATE

3. Rúbrica simplificada TFG/TFM

142 18/12/2017 pdf_160.png

1. Memòria de l'EPSEB

2. Proposta del nou Pla d'Estudis d'ATE

141 26/5/2017 pdf_160.png

(sense documentació)

140 15/3/2017 pdf_160.png

1. Tancament exercici 2016

2. Pressupost cap. 2 2017

139 14/12/2016 pdf_160.png

1. Informe del director

2. Sentencia 2464/2016 Tribunal Supremo

3. Memòria curs 2015-16

4. Proposta creació Laboratori de Geometria i Sistemes Dinàmics a l'EPSEB

5. Calendari d'eleccions a Director de l'EPSEB

 

138 19/7/2016 pdf_160.png

1. Pla estratègic Grau ATE

2. Calendaris lectius 2016/17

3. Calendaris de defenses TFG/TFM 2016/17

4. Calendaris avaluadors ATE

5. Calendaris avaluadors EGG

6. Calendaris avaluadors EGT

7. Calendaris avaluadors MPRL

8. Calendaris avaluadors MUEE

9. Calendaris avaluadors MUGE

10. Normativa de pràctiques en empresa i reconeixement de crèdits per activitats no docents

11. Normativa d'Avaluació Curricular ATE/CTE

12. Normativa d'Avaluació Curricular EGT/EGG

13. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau

14. Normativa de TFG d'ATE/CTE

15. Normativa de TFG d'EGG

16. Normativa de TFG d'EGT

17. Normativa de TFM

137 15/4/2016 pdf_160.png

1. Tancament exercici 2015

2. Pressupost cap.2 2016

136 22/2/2016 pdf_160.png 1. Pla d'Estudis d'EGG
135 11/12/2015 pdf_160.png

1. Tancament exercici 2014

2. Pressupost cap.2 2015

3. Autoinforme per a l'acreditació de la titulació de CTE

134 25/6/2015 pdf_160.png

1. Tancament exercici 2014

2. Pressupost cap.2 2015

3. Calendaris lectius 2015/16

4. Calendaris avaluadors 2015/16 i calendari de defenses TFG/TFM 2015/16

5. Normativa TFG EGT

6. Normativa TFM

7. Normativa d'Avaluació del Centre

8. Normativa d'Avaluació Curricular CTE

9. Normativa d'Avaluació Curricular EGT

133 17/4/2015 pdf_160.png (sense documentació)
132 5/12/2014 pdf_160.png (sense documentació)
131 19/11/2014 pdf_160.png

1. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents

2. Memòria de l'EPSEB curs 2013-14

130 2/7/2014 pdf_160.png

1. Calendaris lectius 2014/15

2. Calendaris avaluadors i calendaris de defenses TFG/TFM 2014/15

3. Normativa PFC estudis 1r. cicle

4. Normativa PFC estudis 2n. cicle

5. Normativa TFG

6. Normativa TFM

7. Temporalització matricula-defenses-taxes

8. Aclariments a la normativa Proposta del PFC/TFG/TFM i la seva matriculació

9. Competència genèrica tercera llengua - acreditació

10. Normativa de permanència dels estudis de Grau

11. Normativa de reconeixement de credits per activitats no docents

12. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau

13. Tancament pressupost 2013

14. Pressupost cap. 2 2014

15. Proposta Reglament de l'EPSEB

 

129 25/10/2013 pdf_160.png

1. Memòria EPSEB curs 2012/13

2. Proposta de verificació Màster Universitari en Enginyeria de l'Edificació

128 11/6/2013 pdf_160.png

1. Calendaris lectius 2013/14

2. Calendaris avaluadors i calendaris de defenses TFG/TFM 2013/14

3. Normativa TFG

4. Normativa PFC estudis 1r. cicle

5. Normativa PFC estudis 2n. cicle

6. Normativa TFM

7. Pressupost cap. 2 2013

8. Tancament pressupost 2012

127 11/4/2013 pdf_160.png (sense documentació)
126 26/3/2013 pdf_160.png 1. Present i futur de l'EPSEB
125 16/1/2013 pdf_160.png (sense documentació)
124 11/12/2012 pdf_160.png (sense documentació)
123 31/10/2012 pdf_160.png 1. Calendari d'Eleccions a Director de l'EPSEB
122 6/7/2012 pdf_160.png (sense documentació)
121 13/6/2012 pdf_160.png

1. Calendaris lectius 2012/13

2. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau

3. Assoliment competència tercera llengua

120 16/4/2012 pdf_160.png

1. Pressupost cap. 2 2012

8. Tancament pressupost 2011

119 13/12/2011 pdf_160.png

(sense documentació)

118 10/10/2011 pdf_160.png

1. Normativa PFC estudis 2n. cicle

2. Normativa TFG

3. Normativa TFM

4. Pla Director EPSEB

117 23/6/2011 pdf_160.png

1. Calendari lectiu Q1 2011/12

2. Calendari lectiu Q2 2011/12

3. Calendaris avaluadors 2011/12

4. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents

5. Normativa de Permanència dels estudis de Grau

6. Condicions acadèmiques per crear un DAC en el Grau en Enginyeria de l'Edificació

7. Laboratori d'Edificació Sostenible de l'EPSEB

116 23/6/2011

(sense documentació)

115 14/2/2011 pdf_160.png

1. Tancament pressupost 2010

2. Pressupost cap. 2 2011

3. Acords Comissió Permanent 02/02/2011

4. Acords Comissió Docent 07/02/2011

114 20/12/2010 pdf_160.png

1. Informe del Director

113 4/10/2010 pdf_160.png

1. Pla d'acollida de l'EPSEB

2. Curs d'Introducció

3. Fase no Inicial

4. Objectius mobilitat 2011/12

5. Pla d'Acció Tutorial de l'EPSEB

112 9/4/2010 pdf_160.png

1. Repartiment pressupost 2010 per departaments

2. Pressupost cap. 2 2010

111 16/3/2010 pdf_160.png (sense documentació)
110 1/2/2010 pdf_160.png

1. Calendari d'Eleccions a Junta D'Escola

2. Composició Junta d'Escola eleccions 2010

3. Tancament pressupost 2009

109 4/12/2009 pdf_160.png

1. Normativa de reconeixement de crèdits per activitats no docents

2. Composició Comissions d'Avaluació Curricular dels estudis de Grau

3. Normativa d'Avaluació Curricular EE

108 18/6/2009 pdf_160.png

1. Calendaris lectius 2009/10

2. Normativa d'Avaluació del Centre pels estudis de Grau

3. Normativa de Permanència dels estudis de Grau

4. Normativa d'Avaluació Curricular

5. Normativa PFG

107 18/3/2009 pdf_160.png

1. Tancament pressupost 2008

2. Pressupost cap. 2 2009

3. Proposta d'actuacions del pla d'inversions universitàries de l'EPSEB

4. Proposta Pla d'Estudis d'EGT