Vés al contingut (premeu Retorn)

Geòmetres sense fronteres

Geòmetres sense fronteres és una ONG formada per estudiants de topografía de l'Escola. Estem interesats a realitzar projectes conjuntament amb d'altres ONGs. Com a topògrafs podem oferir la nostra ajuda en diversos camps. Degut a que és una enginyeria poc coneguda per la societat, a continuació, explicarem breument els nostres camps d’acció.

Llicenciats en Topografia i Cartografia.

  • En projectes topogràfics i cartogràfics.
  • En direcció i execució d’aixecaments cadastrals, topogràfics i de població.
  • En aixecaments, càlcul i replantejament de noves zones urbanes.
  • En parcel.lacions, deslindes i medicions.
  • En estudis analítics de replantejament.
  • En sistemes de informació geogràfica.
  • En certificació de superfícies de finques i solars per a la inscripció de registres.

El títol d’Enginyer Tècnic en Topografia està reconegut en la CE i és un títol necessari per a exercir aquesta professió a Espanya. Per a la seva obtenció és necessari superar tres cursos universitaris més la realització d’un projecte final de carrera. En aquests cursos, s’imparteixen assigantures com Topografia, Astronomia, Fotogrametria, Geodèsia, Cartografia, Cadastre, Geologia, Geofísica, Obra Civil, Sistemes de Informació Geogràfica, etc...

Per tot això, creiem que som els més indicats per a la realització de qualsevol treball mencionat anteriorment, i esperem poder ser d'utilitat a algun projecte destinat a cooperació i ajuda al Tercer Món.

A causa de la recent instauració de la nostra ONG no sabem les necessitats dels nostres serveis en aquests països, i per tant, agrairíem que ens facilitessin projectes sobre els quals impulsar la nostra jove i dinàmica ONG.

Gràcies a l’atractiu d’aquest tipus d’accions per als estudiants de topografia, creiem en la seva continuïtat en anys successius i, agraïm tot contacte que poguem establir durant aquest any o en els següents.

Delegació d'estudiants. Av. Dr. Marañón, 44-50. 08028 Barcelona. Telf/Fax: 93 401.78.32

President: Raúl Ledo 

Telefon:. 93 415 59 67

Secretari: Javier Tre García Tel. 93 401 63 05

E-mail: