Vés al contingut (premeu Retorn)

Delegació d'estudiants

delegacio

La Delegació d'Estudiants és l'òrgan de l'Escola format per tots aquells estudiants que participen amb algun càrrec dins dels òrgans de govern tant de l'Escola (Junta d'Escola o comissions diverses) com de la UPC (Claustre General), representants de les diferents associacions i també aquells que amb la seva iniciativa porten a terme diverses activitats culturals i/o recreatives.

Les funcions i finalitats de la Delegació són:

 • Representar al col.lectiu d’estudiants de l’Escola en els òrgans de govern i les comissions corresponents per defensar-ne els drets dels estudiants.
 • Coordinar i informar als estudiants de tots els esdeveniments docents i no docents que es realitzen al Centre. (exàmens, canvis de plans, estudis ...).
 • Promocionar i portar a terme activitats extra-acadèmiques de caràcter cultural i recreatiu.
 • Atendre a les peticions, dubtes o problemes dels estudiants relacionats amb els estudis d’Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica en Topografia i dels serveis de l’Escola.
 • Col·laborar amb les diferents associacions de l'Escola: Club d'Esports, Geòmetres Sense Fronteres (GSF), Associació Cultural, Arquitectes Tècnics Sense Fronteres (ATSF).

L’òrgan de decissió és la reunió de Delegació, que està oberta a tots els estudiants.En les reunions es discuteixen sobre totes les activitats, docents o extra-escolars que són considerades importants per als estudiants de l’Escola, també s’escullen els alumnes que coordinaran el funcionament general de la Delegació i es presenten les candidatures dels alumnes, que escolits democràticament per votació de tots els estudiants, representaran als estudiants als òrgans de govern.

Els càrrecs principals a la Delegació d’Estudiants són:

 • Coordinador de la Delegació: S’encarrega del funcionament intern de la Delegació i representa als estudiants de l’Escola a nivell intern (Direcció, secretaria ...) i extern (consell de Delegació de la UPC).
 • Coordinador d’EGG: S’encarrega de representar als alumnes d’EGG davant de Direcció, de departaments i professorat.
 • Coordinador d’AT: S’encarrega de representar als alumnes d’AT davant de Direcció, departaments i professorat.
 • Secretari: S’encarrega de formalitzar les actes de les reunions, per deixar constància de les decissions preses en aquestes.
 • Tresorers: S’encarreguen d’administrar el pressupost de la Delegació i demanar ajuts externs (Consell de Delegacions, UPC, ...) per a la realització d’activitats per representació estudiantil, o d’altres que es considerin oportunes.
 • Becaris: Principalment s’encarrreguen de la difusió d’informació docent, cultural, laboral i reivindicativa que arriba a l’Escola. També participen en la realització d’activitats organitzades, així com a ajudar als representants i atendre als estudiants.

Anualment els membres de la delegació participen en les trobades de delegacions d’estudiants d’escoles que imparteixen titulacions com les que s’imparteixen a l’escola, les “Sectorials”, sessions de treball on es consensuen acords sobre matèries generals que afecten a tota la professió i que poden donar suport a accions a nivell de l’estat a l’hora de demanar canvis o interpretar normes.

Compta, també, amb un mitjà de comunicació propi, com és la revista de la delegació, “DIN-A3”, on es recull el sentir dels estudiants en els principals temes d’actualitat, tant acadèmics, com de fora de l’entorn de l’EPSEB, i que acostuma a publicar-se amb una periodicitat bimensual, però que genera números extraordinaris quan hi ha algun esdeveniment important.

 • Delegada: Mishel Noemi Rojas Guaña
 • Ubicació: Planta primera 
 • Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h 
 • Telèfon: 93 401 78 32
 • Correus d'interès: