Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Matrícula / Condicions acadèmiques

Condicions acadèmiques

Estudiantat de nou ingrés

Estudis de grau

En el moment de formalitzar la matrícula podeu triar cursar els vostres estudis en la modalitat de temps complet (màxim 31,5 ECTS per quadrimestre) o la modalitat de temps parcial (màxim 18 ECTS per quadrimestre).

La modalitat escollida (temps parcial o complet) es manté a les diferents matrícules mentre us trobeu a la Fase inicial, excepte que se sol·liciti la modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

Tingueu present que únicament podreu matricular-vos d'aquells grups que disposin de places en el moment de formalitzar la vostra matricula.

Així mateix, us informem que els grups que tinguin una M s'impartiran en horari de matí i els que tinguin una T en horari de tarda.

RECORDEU: heu de superar 12 crèdits en el vostre primer any acadèmic d'estudis amb independència de les matrícules formalitzades, i 42 crèdits de la Fase inicial en els terminis establerts.


Estudis de màster

Amb caràcter general i sempre que l'estructura del pla d'estudis ho permeti, l'estudiant té dret a matricular-se d'un mínim de 18 ECTS per quadrimestre.

Tingueu present que únicament podreu matricular-vos d'aquells grups que disposin de places en el moment de formalitzar la vostra matricula.

RECORDEU: heu de superar 15 crèdits en el vostre primer any acadèmic d'estudis amb independència de les matrícules formalitzades.

 

Estudiantat no nou

Estudis de grau

A) Nombre mínim i màxim de crèdits a matricular:
 • Estudiants en Fase Inicial:
Els estudiants i les estudiants en Fase Inicial tenen un màxim de crèdits a matricular segons la modalitat de dedicació als estudis escollida:
- 18 crèdits amb dedicació parcial
- 31,5 crèdits amb dedicació completa. Aquest màxim es converteix en 30 en el moment en què ja té superats 42 crèdits a la Fase Inicial i pot matricular assignatures del quadrimestre i curs següent (2A)
 • Estudiants amb Fase Inicial superada:
El màxim de crèdits a matricular per quadrimestre és de 36.

 

Si es vol ampliar aquest màxim de crèdits a matricular, s’ha de sol·licitar ABANS DE LA MATRÍCULA mitjançant l’e-Secretaria a l’apartat ampliació del nombre de crèdits de matrícula.

B) Matrícula de noves assignatures:

 • Per a tot l'estudiantat:

Per poder matricular noves assignatures d'un curs qualsevol és necessari, com a norma general, que la matrícula també inclogui totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o no matriculades en cursos anteriors que s'imparteixin en aquell període lectiu.

Les assignatures suspeses amb nota major o igual a 4, l'estudiant pot escollir entre tornar-la a matricular o bé no fer-ho, a l'espera que sigui passat el procés d'avaluació curricular en el moment que pertoqui.

En el cas de matricular assignatures suspeses amb nota major o igual a 4, aquesta nota es manté sempre que l'estudiant no la superi.

 • Estudiants en Fase Inicial (FI):

Amb caràcter general, haver superat la FI dels plans d'estudis de grau és un requisit per poder matricular-se d'assignatures d'altres blocs curriculars.

No obstant això, i per una sola vegada, aquesta restricció no s'aplica quan sense esgotar el termini màxim s'hagin superat els 42 crèdits de la FI establerts pel centre a l'efecte de permanència.

En aquests casos és obligatori matricular totes les assignatures suspeses de la FI, però poden triar si matricular o no les suspeses amb nota entre 4 i 4,9. Poden completar la seva matrícula amb assignatures del bloc curricular següent (2A) fins a un màxim de 30 crèdits o 4 assignatures per a l'estudiantat a temps complet, o fins un màxim de 18 crèdits per a l'estudiantat a temps parcial (les assignatures suspeses amb nota entre 4 i 4,9 de la FI es tindran en compte en el còmput màxim de crèdits o d'assignatures a matricular, estiguin matriculades o no).

L’estudiant pot sol·licitar ABANS DE LA MATRÍCULA la possibilitat que se li elimini l’obligatorietat de matricular una determinada assignatura a l’apartat treure l'obligatorietat de matricular alguna assignatura o bé optar a poder matricular-se de més assignatures a l’apartat afegir assignatura al potencial de matrícula de l’e-Secretaria.

C) Potencial de matrícula:

En finalitzar l'avaluació curricular de cada quadrimestre, i abans de la propera matrícula, els estudiants i les estudiants poden consultar a l'e-Secretaria el seu potencial de matrícula.

Consisteix en el conjunt d'assignatures entre les que l'estudiantat pot triar per a matricular-se, sempre seguint les normes de matrícula.

El potencial de matrícula NO REPRESENTA TOT EL QUE L'ESTUDIANTAT POT MATRICULAR, sinó que mostra les assignatures que l'estudiant pot matricular sempre que compleixi els requisits i les normatives de matrícula establertes per a cada pla d'estudis.

 

D) Permanència:

Les normes de permanència en els estudis de grau són:

 • Per a tot l’estudiantat:
L'estudiant que es matricula en uns estudis de grau ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades.

  • Estudiants en Fase Inicial
Amb independència de la superació del mínim de 12 crèdits el primer any acadèmic, els estudiants i les estudiants han de superar el nombre mínim de crèdits establerts a la Fase Inicial dels estudis de grau de l'Escola (42 crèdits) en el termini que hi correspongui
  • Estudiants que cursen els estudis a temps complet: termini de 2 anys acadèmics
  • Estudiants que cursen els estudis a temps parcial: termini de 4 anys acadèmics.
Aquests terminis són independents a les matrícules formalitzades.
 • Estudiants amb Fase Inicial superada:
Tots l'estudiantat amb un paràmetre de resultats acadèmics inferior a 0,3 en els tres períodes lectius matriculats queden automàticament desvinculats dels seus estudis durant un termini que proposarà el cap d'estudis de la titulació. Aquest període de desvinculació pot ser com a màxim d'1 any acadèmic.

 

Estudis de màster

Amb caràcter general l'estudiantat pot matricular un màxim de 36 crèdits ECTS per quadrimestre.