Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters universitaris de l'EPSEB

Un cop acabats els estudis de grau, es pot accedir als màsters en Construcció Avançada en l'Edificació, en Gestió de l'Edificació i al Màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals.

Els màsters, són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat l'assoliment d' una formació avançada, orientada, a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.

En Javier García, estudiant del màster d'Enginyeria de l'Edificació (ara Construcció Avançada en l'Edificació), comenta que va escollir aquest màster després d'anar-se informant perquè “em van agradar les assignatures del programa. La meva percepció era que era molt flexible i podia tocar moltes tecles alhora. A més de la rehabilitació, m’interessava el tema dels incendis i l’acústica, que el màster té com a assignatures. A banda, tenia un altre punt a favor, ja coneixia l’Escola i també en ser oficial m’obria les portes a fer un doctorat si en algun moment em picava el cuc de la recerca.”

Això li ha permès especialitzar-se després d'acabar el grau, ja que "El màster m’ensenya a treballar millor, a resoldre dubtes i a complementar la meva formació..."

Els màsters universitaris de l'EPSEB

Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació

El Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació* forma professionals per a un sector, el de l'edificació, que ha incrementat el seu nivell de tecnificació. La formació en tècniques avançades d'edificació, la sostenibilitat en la construcció, la qualitat dels productes i processos, així com l'aprenentatge de metodologies i eines per a dur a terme projectes de recerca, permetran resoldre aspectes complexos de la fase de projecte tècnic i també de la d'execució i explotació.

En el context actual, amb una davallada de la construcció d'obra nova, agafen força conceptes com el confort, la sostenibilitat i l'eficiència energètica, així com la recuperació, conservació i millora del patrimoni construït. Així, aquest màster ofereix una formació que aborda els nous reptes del sector, sense oblidar les competències necessàries per entendre i aprofundir en el procés constructiu, i una elevada capacitació per a la recerca.

 

Màster Universitari en Gestió de l'Edificació

Dins l'àmbit de l'arquitectura, construcció, enginyeria civil, direcció i administració d'empreses, etc., hi ha un buit formatiu de les temàtiques relacionades amb la gestió i direcció de projectes d'edificació, i també de temes relacionats amb la gestió del patrimoni edificat i la gestió energètica dels edificis. El sector de l'edificació presenta prou diferències amb altres sectors industrials, com perquè aquest pla d'estudis específic reculli les particularitats de la gestió, en qualsevol dels àmbits que intervenen en el procés constructiu.

El Màster universitari en Gestió de l'Edificació s'estructura de forma que el bloc d'assignatures obligatòries atorga a l'estudiant les eines i coneixements en l'àmbit de la gestió econòmica, de la qualitat, de l'energia o del patrimoni edificat, a la vegada que en la direcció d'empreses i projectes del sector de l'edificació. L'objectiu de les assignatures optatives i del treball de fi de màster és que l'estudiant aprofundeixi en els aspectes de l'àmbit de la gestió de l'edificació que siguin del seu interès (direcció de projectes, ús d'eines de gestió integral o el màrqueting immobiliari), bé com a pas previ cap a una major especialització durant el doctorat, bé per a obtenir una millor posició en el món professional.

 

Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Atès el seu caràcter interdisciplinari, el Màster interuniversitari Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, organitzat per les Universitats Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va adreçat a Titulats Universitaris que estiguin interessats en la prevenció de riscos laborals, en la seguretat i salut en el treball, i que acompleixin amb els requisits administratius i titulació exigida. Des de l'any 1995 la Llei de Prevenció 31/1995 i el Reial Decret 39/1997 obliguen a les empreses a tenir recursos preventius organitzats com a serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat.

El Màster té com objectiu formar professionals amb els coneixements, habilitats i competències necessaris per assumir responsabilitats laborals com a Tècnics Superiors a nivell de la prevenció de riscos laborals. L'especialització en les tres àrees preventives no mèdiques –Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada– permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat. S'estructura de forma que el bloc d'assignatures obligatòries atorga a l'estudiant les eines i coneixements en l'àmbit de la gestió econòmica, de la qualitat, de l'energia o del patrimoni edificat, a la vegada que en la direcció d'empreses i projectes del sector de l'edificació.

L'objectiu de les assignatures optatives i del treball de fi de màster és que l'estudiant aprofundeixi en els aspectes de l'àmbit de la gestió de l'edificació que siguin del seu interès (direcció de projectes, ús d'eines de gestió integral o el màrqueting immobiliari), bé com a pas previ cap a una major especialització durant el doctorat, bé per a obtenir una millor posició en el món professional.