Vés al contingut (premeu Retorn)

Conferències de divulgació científica

Les conferències de divulgació científica pretenen despertar l’interès de l’alumnat per la tecnologia. Aquesta activitat va adreçada a estudiants de 4rt d’ESO, 1er i 2on de Batxillerat i Cicles formatius de Grau Superior.
  • A qui s'adrecen? A l'estudiantat de 4t d'ESO, de 1r i 2n de Batxillerat (especialment de la modalitat de Ciència i Tecnologia) i de Cicles Formatius (especialment els vinculats als àmbits d'estudi de les titulacions impartides a la Politècnica).
  • On i quan? El professor o professora de la UPC encarregat d'impartir la conferència assistirà al centre de secundària que ho demani. La data i hora s'estableixen segons les necessitats del centre i la disponibilitat dels ponents.
  • Què t'oferim? Conferències impartides per docents de la UPC sobre diferents àmbits de coneixement i recerca en què treballa la nostra Universitat i que pugui ser d'interès per a l'estudiantat de secundària, així com de complement al seu currículum educatiu.
  • Què has de fer per sol·licitar-ne una? Contactar amb el Servei de Comunicació a l'adreça de correu electrònic . Cal que ens informeu del curs al qual s'adreçarà la sessió, el nombre d'alumnes, el títol de la conferència sol·licitada i la data i hora en què us interessaria que s'imparteixi la conferència.

 

Àmbit Arquitectura Tècnica i Edificació

Algunes aplicacions singulars del formigó armat.

Ponent: Agustín Portales. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: S'exposen des de solucions lleugeres fins a la utilització massiva del formigó armat en obres de defensa militar.

 

Biomaterials per a la construcció d'edificis: una alternativa renovable i reciclable.

Ponent: Ana María Lacasta. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: La creixent preocupació per la sostenibilitat mediambiental està fent que es desenvolupin nous materials i productes per a la construcció basats en recursos renovables, com poden ser la fusta, el bambú, el suro, les algues o diferents tipus de subproductes agrícoles. En aquesta conferència parlarem de materials tan sorprenents com la fusta transparent, les esferes de cel·lulosa o els aïllaments basats en fongs, i explicarem les investigacions que s'estan desenvolupant a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) en aquest àmbit.


Els materials i el foc. Com es propaguen els incendis en els edificis?

Ponent: Ana María Lacasta. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: La propagació d'un incendi a un edifici depèn de molts factors: del lloc on s'ha originat, del tipus de local, de les característiques arquitectòniques, de les condicions de ventilació, de la presència o no de ruixadors... i, per descomptat, del comportament davant el foc dels materials. En aquesta xerrada parlarem de com reaccionen al foc diferents tipus de materials (fusta, escumes, tèxtils, plàstics...), de com cal tractar-los per millorar-ne el comportament i de com podem obtenir materials que ens protegeixin del foc.

 

Emprenedoria i innovació en la construcció.

Ponent: Jordi Vilajosana. Departament d'Organització d'Empreses.
Resum: Parlem de la importància de l'actitud emprenedora i innovadora en la carrera professional, parlant de l'evolució de diferents projectes sortits de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació (EPSEB) i que han tingut èxit empresarial. I també expliquem un simple decàleg que és bo seguir per ser un emprenedor-innovador en l'àmbit de la construcció.

 

La fusta laminada encolada. Material de present.

Ponent: Agustín Portales. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: Es detalla l'evolució tecnològica del material i les seves possibilitats estructurals i de durabilitat, així com el seu baix impacte ambiental.

 

La resolució de grans llums amb materials petris.

Ponent: Agustín Portales. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: S'hi analitza com la tècnica constructiva de cada època, des dels romans fins al segle XVIII, ha sabut donar resposta a reptes cada cop més agosarats.

 

Les primeres aplicacions arquitectòniques de l'estructura metàl·lica.

Ponent: Agustín Portales. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
Resum: S'exposen els canvis de paradigma que va suposar en les construccions arquitectòniques disposar d'un material estructural amb una capacitat resistent de l'ordre de cent vegades superior als emprats fins a l'època.

 

Petita introducció als arcs i a les voltes.

Ponent: Agustín Portales. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.
NOTA: La durada d'aquesta conferència és aproximadament de 80-90 minuts.
Resum: S'hi analitzen, al llarg d'un total de 120 diapositives, un munt d'aspectes molt diversos en forma de pregunta-resposta. Entre els que tenen més significació, hi ha les formes dels arcs i de les voltes, la seva nomenclatura, l'evolució històrica, els materials, el comportament mecànic, les tècniques constructives, el pas del pla a l'espai i els avantatges i inconvenients.

 

Àmbit Geoinformació i Geomàtica

Creació de mapes de forma senzilla.

Ponents: Mercedes Sanz i Rogelio López. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
Resum: Què és Instamaps? És una plataforma web oberta per a la creació, disseminació i compartició de mapes a Internet. La plataforma incorpora una galeria de mapes on es poden visualitzar, compartir i fins i tot descarregar els mapes fets pels usuaris que han estat etiquetats com a públics. Instamaps és una eina d'ús obert creada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Vol ser una eina de transferència de coneixement per a l'apoderament de la ciutadania.

 

Obtenció de models 3D amb fotos preses des del mòbil.

Ponent: Professorat del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
Resum: Efectuant fotografies amb càmeres estàndard es pretén reconstruir la geometria de l'element fotografiat. Els alumnes faran les fotografies d'un model que podran escollir (edificis, escultures, etc.) i realitzaran el procés necessari per a l'obtenció del model 3D.
NOTA:Per poder dur a terme l'activitat en el centre de secundaria, caldrà que disposi d'una aula informàtica on es pugui instal·lar el programari.

 

Què és la geomàtica?

Ponent: Rogelio López. Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Resum: Què és la geomàtica? Aquest terme engloba tot un seguit de nous desenvolupaments en l'àmbit de la cartografia, de la geodèsia i del conjunt de "ciències d'observació de la Terra", originats per la combinació de noves tecnologies i nous sensors per al treball sobre el territori. La conferència aprofundeix en temes com els sistemes de posicionament per satèl·lit (GPS), els sistemes inercials, i la teledetecció activa i passiva des d'un satèl·lit o una aeronau (radar, infraroig...). També pretén mostrar a l'alumnat com aquestes solucions han augmentat les possibilitats de conèixer el territori i de valorar l'impacte de l'activitat humana en el medi.

 

Sistemes de posicionament global (GPS i altres) i les seves aplicacions.

Ponent: Josep Gili. Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica.
Resum: Els sistemes de posicionament global (GPS, GALILEU, GLONASS, etc.) són cada dia més coneguts i utilitzats. Es basen en una sèrie de satèl·lits que orbiten contínuament la Terra, i aconsegueixen que qualsevol usuari pugui conèixer la seva posició (longitud, latitud i altura) de manera còmoda, ràpida i precisa. Aquesta tecnologia ha millorat la navegació terrestre, marítima i aèria, i és la base per a molts nous desenvolupaments. La conferència explica de forma divulgativa aquesta tecnologia i mostra algunes de les solucions que aporten els sistemes GNSS.