Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / Inscripció a les Jornades Portes Obertes d'Arquitectura Tècnica i Edificació / Inscripción a las Jornadas de Puertas Abiertas de Arquitectura Tècnica y Edificación

Inscripció a les Jornades Portes Obertes d'Arquitectura Tècnica i Edificació / Inscripción a las Jornadas de Puertas Abiertas de Arquitectura Tècnica y Edificación

Per tal de poder participar a la Jornada de Portes Obertes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, has de formalitzar aquest formulari d'inscripció.

Els camps amb un asterisc són obligatoris

Para poder participar a la Jornada de Puertas Abiertas del Grado en Arquitectura Técnica y Edificación, has de formalizar este formulario de inscripción.

Los campos con un asterisco son obligatorios.

El format presencial està condicionat per allò que les autoritats sanitàries estipulin en el moment de la seva celebració. En el cas que no es pogués dur a terme la jornada en format presencial, ens posarem en contacte amb les persones inscrites al correu electrònic que ens hagin facilitat en el moment de la inscripció.

El formato presencial está condicionado por lo que las autoridades sanitarias estipulen en el momento de su celebración. En el caso de que no se pudiera llevar a cabo la jornada en formato presencial, nos pondremos en contacto con las personas inscritas en el correo electrónico que nos hayan facilitado en el momento de la inscripción.

 

Dades personals - Datos personales
Dades Acadèmiques - Datos Académicos
Quins estudis estàs cursant?   ¿Qué estudios estás cursando?
Informació de participació / Información de participación
Vull participar a les Jornades de Portes Obertes dels estudis de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació   Quiero participar en las Jornadas de Puertas Abiertas de los estudios de Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
En el cas d'inscripció VIRTUAL, es farà arribar per correu electrònic l'enllaç de connexió el dia abans de la sessió.

En el caso de inscripción VIRTUAL, se hará llegar por correo electrónico el enlace de conexión el día antes de la sessión.

 

Protecció de dades personals / Protección de datos personales
 


 

 

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades 

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F006. Gestión de actividades de extensión universitaria culturales, artísticas i sociales (consentimiento)

F009. Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imagenes, etc.)

Informació sobre l'oferta d'estudis de la UPC (comunicacions comercials per mitjans electrònics), i enquesta de satisfacció. Jornada de Portes Obertes de l'EPSEB. La sessió es gravarà per publicar-la al web del centre docent per a la visualització posterior de futurs estudiants que no hagin pogut assistir a la jornada.

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte, a la entitat o persones que organitzen l'esdeveniment.

Drets de las persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Información de protección de datos

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidad del tratamiento

F006. Gestión de actividades de extensión universitaria culturales, artísticas i sociales (consentimiento)

F009. Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imagenes, etc.)

Información sobre la oferta de estudios de la UPC (comunicaciones comerciales por medios electrónicos), y encuesta de satisfacción. Jornada de Puertas Abiertas de la EPSEB. La sesión se grabará para publicarla en la web del centro docente para la visualización posterior de futuros estudiantes que no hayan podido asistir a la jornada.

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Con su consentimiento explícito, sus datos de contacto, a la entidad o personas que organizan el evento.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos.

Plazo de conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.

Reclamación

Si no ha sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante APDCAT: apdcat.gencat.cat