Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / Inscripció a la II OLIMPÍADA "ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ: Construint amb Enginy" / Inscripción a la II OLIMPIADA "INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio"

Inscripció a la II OLIMPÍADA "ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ: Construint amb Enginy" / Inscripción a la II OLIMPIADA "INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio"

Per tal de poder participar a la II OLIMPÍADA "ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ: Construint amb Enginy" heu d'omplir el formulari següent.

Els camps amb un asterisc són obligatoris.

RECORDEU: els equips han d'estar format per un mínim de 2 participants i un màxim de 5 participants.

 

Para poder participar en la II OLIMPIADA "INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio" tenéis que rellenar el siguiente formulario.

Los campos con un asterisco son obligatorios.

RECORDAD: los equipos deben estar formado por un mínimo de 2 participantes y un máximo de 5 participantes.

Dades del Centre - Datos del Centro
Nivell acadèmic dels participants   Nivel académico de los participantes


Dades del responsable de l'activitat / Datos del responsable de la actividad
Dades de l'equip - Datos del equipo

RECORDEU: L'equip ha d'estar format per un mínim de dos participants i un màxim de cinc participants.

RECORDAD: El equipo debe estar formado por un mínimo de dos participantes y un máximo de cinco participantes.

Protecció de dades personals / Protección de datos personales
 


 

 

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Ramon Llull i Conferència de Directors d'Arquitectura Tècnica i Enginyeria d'Edificació (CODATIE)
En el cas de la UPC: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Dades de contacte del delegat de protecció de Dades 

En el cas de la UPC: Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat

F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

F006. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos (consentiment)

Participació a la II OLIMPÍADA "ENGINYERIA EN L'EDIFICACIÓ: Construint amb Enginy". 

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte, a la entitat o persones que organitzen l'esdeveniment.

Drets de las persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen en la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Información de protección de datos

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Ramon Llull y Conferencia de Directores de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificació (CODATIE)
En el caso de la UPC: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

Datos de contacto del delegado de protección de datos

En el caso de la UPC: Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidad del tratamiento

F03.19 Gestión de premios, concursos, donaciones o eventos similares organizados por la Universitat

F009 Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.)

F006. Organización de seminarios, congresos, jornadas y cursos (consentimiento)

Participación en la II OLIMPIADA "INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio"

Legitimación

Consentimiento.

Destinatarios

Con su consentimiento explícito, sus datos de contacto, a la entidad o personas que organizan el evento.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos.

Plazo de conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.

Reclamación

Si no ha sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante APDCAT: apdcat.gencat.cat