Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / Sol·licitud de difusió de notícies i/o esdeveniments

Sol·licitud de difusió de notícies i/o esdeveniments

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris

Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

Dades personals - Datos personales
Dades a publicar - Datos a publicar
Data d'inici de publicació de la notícia o esdeveniment / Fecha de inicio de publicación de la notícia o evento   Data des de la qual es demana que sigui publicada la notícia o esdeveniment / Fecha desde la cual se solicita que sea publicada la notícia o evento
/ /   :
Data de caducitat de la notícia o esdeveniment / Fecha de caducidad de la notícia o evento   Quina és la data fins la qual es sol·licita que estigui publicada la notícia o esdeveniment? / ¿Cuál es la fecha hasta la que se solicita que esté publicada la noticia o evento?
/ /   :
Drets d'imatge / Derechos de imagen   Indicar si es té o no autorització per poder fer difusió de les imatges adjuntades / Indicar si se tiene o no autorización para poder hacer difusión de las imágenes adjuntadas.
Protecció de dades personals - Protección de datos personales
 


Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F009. Publicacions insititucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)(obriu en una finestra nova)

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.(obriu en una finestra nova)

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.(obriu en una finestra nova)

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidades del tratamento

F009. Publicaciones insititucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.)(obriu en una finestra nova)

Legitimación

Consentimento de la persona interesada.

Destinatarios

No se contempla la cesió de datos a terceros, a no ser que sea obligación legal.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de lao datos.(obriu en una finestra nova)

Plazo e conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.(obriu en una finestra nova)

Reclamación

Si no está satisfecho con el ejercicio de vuestros derechos, puedes presentar una reclamación ante el APDCAT: apdcat.gencat.cat