Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud de difusió de notícies i/o esdeveniments

Info

To save your form in progress so you can return to it later, register now.

To retrieve a previously saved form, log in to continue.

Dades personals
Dades a publicar
Data d'inici de publicació de la notícia / esdeveniment   Data des de la qual es demana que sigui publicada la notícia.
/ /   :
Data de caducitat de la notícia / esdeveniment   Quina és la data fins la qual es sol·licita que estigui publicada la notícia al web.
/ /   :
Drets d'imatge   Indicar si es té o no autorització per poder fer difusió de les imatges adjuntades.
Protecció de dades personals
 

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F009. Publicacions insititucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)(obriu en una finestra nova)

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.(obriu en una finestra nova)

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.(obriu en una finestra nova)

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat