Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Formularis / Sol·licitud de difusió de notícies entitats externes

Sol·licitud de difusió de notícies entitats externes

Els camps amb asterisc (*) són obligatoris

Los campos con asterisco (*) son obligatorios.

Dades personals - Datos personales
Dades a publicar - Datos a publicar

En el cas d'haver d'adjuntar més imatges, fes servir un arxiu comprimit (.zip, .rar) a l'apartat imatges secundàries.

En el caso de tener que adjuntar más imágenes, utiliza un archivo comprimido (.zip, .rar) en el apartado imágenes secundarias

 

Drets d'imatge / Derechos de imagen   Indicar si es té o no autorització per poder fer difusió de les imatges adjuntades / Indicar si se tiene o no autorización para poder hacer difusión de las imágenes adjuntadas.Protecció de dades personals - Protección de datos personales
 


Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitats del tractament

F009. Publicacions insititucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)(obriu en una finestra nova)

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Destinataris

No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.(obriu en una finestra nova)

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.(obriu en una finestra nova)

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Responsable del tratamiento

Universitat Politècnica de Catalunya

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB)

informacio.epseb@upc.edu

Datos de contacto del delegado de protección de datos

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalidades del tratamento

F009. Publicaciones insititucionales de la UPC (memorias, noticias, imágenes, etc.)(obriu en una finestra nova)

Legitimación

Consentimento de la persona interesada.

Destinatarios

No se contempla la cesió de datos a terceros, a no ser que sea obligación legal.

Derechos de las personas

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de lao datos.(obriu en una finestra nova)

Plazo e conservación

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos que se describen en nuestra política de conservación.(obriu en una finestra nova)

Reclamación

Si no está satisfecho con el ejercicio de vuestros derechos, puedes presentar una reclamación ante el APDCAT: apdcat.gencat.cat

Moltes gràcies per la teva sol·licitud. Tingueu en compte que l'EPSEB es reserva el dret de publicació, tant en web com en xarxes, si el contingut no s'ajusta a la política de comunciació de l'Escola.

Muchas gracias por tu solicitud. Tened en cuenta que la EPSEB se reserva el derecho de publicación, tanto en web como en redes, si el contenido no se ajusta a la política de comunicación de la Escuela.