Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

 

Tipus de crèditsECTS
Crèdits Obligatoris 69
Crèdits Optatius 0
Crèdits en pràctiques externes (obligatòries) 12
Crèdits de treball fi de màster 9
Crèdits totals 90

Els estudis estan estructurats en matèries obligatòries, que proporcionen una formació multidisciplinar i porporcionaran els coneixements bàsics necessaris per a tenir una visió panoràmica.

Els cursos es desenvoluparan mitjançant activiats teòrico-pràctiques (classes expositives, estudi autònom, resolució d'exercicis, desenvolupament de codis de programació), i podran incloure visites guiades a serveis de prevenció, així com a seminaris i conferències especialitzades impartides per experts.

El darrer quadrimestre es desenvoluparà el pràcticum i el Treball Final de Màster (TFM).

Distribució de les assignatures

Assignatures obligatòries

Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

crèdits ECTS

240801

Fonaments de la Prevenció

3

240802

Legislació de la Seguretat i la Salut

3

240803 Empresa i Societat 4
240804 Organització del Treball 3
240805 Ergonomia Laboral I 3
240806 Psicosociologia Laboral I 3
240807 Higiene Industrial I 4
240808 Seguretat en el Treball I 4
240809 Formació i Comunicació 3

Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

crèdits ECTS

240814 Epidemiologia Laboral

3

240815 Vigilància de la Salut

3

240816

Ergonomia Laboral II

6

240817 Psicosociologia Laboral II

6

240818

Higiene Industrial II

6

240819

Seguretat en el Treball II

6

Tercer quadrimestre

Codi

Assignatura

crèdits ECTS

240810 Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

3

240811

Anàlisi Econòmica i Financera de l'Empresa

3

240812

Qualitat i Medi Ambient

3

 

Pràctiques Externes

12

 

Treball de Fi de Màster 9