Vés al contingut (premeu Retorn)

Màster Universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

foto mostra
El màster Universitari Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals té com a objectiu formar professionals amb els coneixements, les habilitats i les competències necessaris per assumir responsabilitats laborals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 

 Presentació

Atès el seu caràcter interdisciplinari, el Màster interuniversitari Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, organitzat per les Universitats Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), va adreçat a Titulats Universitaris que estiguin interessats en la prevenció de riscos laborals, en la seguretat i salut en el treball, i que acompleixin amb els requisits administratius i titulació exigida. Des de l'any 1995 la Llei de Prevenció 31/1195 i el Reial Decret 39/1997 obliguen a les empreses a tenir recursos preventius organitzats com a serveis de prevenció propis o aliens, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat.

El Màster té com objectiu formar professionals amb els coneixements, habilitats i competències necessaris per assumir responsabilitats laborals com a Tècnics Superiors a nivell de la prevenció de riscos laborals. L'especialització en les tres àrees preventives no mèdiques –Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada– permet l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat. S’estructura de forma que el bloc d’assignatures obligatòries atorga a l’estudiant les eines i coneixements en l’àmbit de la gestió econòmica, de la qualitat, de l’energia o del patrimoni edificat, a la vegada que en la direcció d’empreses i projectes del sector de l’edificació.

L’objectiu de les assignatures optatives i del treball de fi de màster és que l’estudiant aprofundeixi en els aspectes de l’àmbit de la gestió de l’edificació que siguin del seu interès (direcció de projectes, ús d'eines de gestió integral o el màrqueting immobiliari), bé com a pas previ cap a una major especialització durant el doctorat, bé per a obtenir una millor posició en el món professional.


Responsable Acadèmic del Màster:

Sr. Rogelio López Bravo ()

Segell Verificació MPRL.png

enllaç al portal Estudis Universitaris de Catalunya