Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

Competències

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades seran capaços de:

 

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

 

Competències específiques

 • Aplicar les tècniques d'anàlisi de planificació de recursos en les empreses d'edificació.
 • Aplicar els sistemes d'informació en l'empresa.
 • Gestionar la planificació i programació estratègica i d'infraestructura i aplicar-los a la direcció, planificació i control de d’operacions.
 • Aplicar les tècniques d'auditoria dels processos de construcció, en els àmbits de qualitat, seguretat i medi ambient.
 • Implantar els models de gestió dels recursos en empreses del sector de l'edificació.
 • Analitzar les operacions financeres i de comptabilitat de l'empresa, especialment en els casos del sector de l'edificació.
 • Identificar els models de direcció estratègica utilitzats en empreses del sector de l'edificació.
 • Aplicar les tècniques de planificació de la producció des dels seus aspectes estratègics i operatius.
 • Realitzar valoracions i taxacions immobiliàries de patrimonis no complexos.
 • Dissenyar sistemes d'indicadors per als processos d'edificació
 • Analitzar els sistemes de control de costos i aplicar-los.
 • Aplicar models de gestió adequats al procés d'edificació.
 • Implantar sistemes normalitzats de gestió integral (Qualitat, Seguretat i Medi Ambient).
 • Realitzar anàlisi de fiabilitat i estudi del cicle de vida de l'edifici i els seus components.
 • Gestionar energèticament l'edifici i aplicar millores per a l’eficiència energètica i la reducció dels costos d'explotació.
 • Integrar les competències adquirides en l'àmbit de la Gestió de l'Edificació, per a la realització del Treball de fi de màster.

 

Sortides professionals

 

 • Directors, gerents i responsables de les àrees dels equips de direcció d'empreses del sector de l'edificació.
 • Directors i responsables de la gestió i direcció de projectes de l'àmbit de l'edificació.
 • Directors i responsables de la gestió econòmica del procés d'edificació (quantity surveyor).
 • Directors i responsables de la gestió energètica dels edificis.
 • Directors i responsables de la gestió i manteniment del patrimoni.