Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

 

Competències

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades eran capaços de:

 

Competències trasnversals

 

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

 

Competències específiques

 

 • Capacitat per analitzar i aplicar els processos d'anàlisi estudiats a la resolució de problemes concret en l'àmbit de l'edificació existent, fins a la conclussió d'un diagnòstic.
 • Capacitat per a prendre decisions a partir de l'ànàlisi dels resultats.
 • Coneixements sobre tècniques específiques per a la correcció de lesions i millora dels edificis existents.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a la redacció de projectes de rehabilitació.
 • Ser capaç d'avaluar, a partir de dades observades o mesurades i dels processos d'anàlisi en suports numèrics.
 • Dissenyar una guia metodològica per a afrontar el coneixement i la diagnosi d'un edifici i la seva posterior rehabilitació.
 • Capacitat de modelitzar estructures d'edificació i avaluar la seva capacitat.
 • Tenir els coneixements sobre el comportament tèrmic i la eficiència energètica dels edificis existents.
 • Capacitat de descriure fenòmens d'intercanvis de calor, percepció tèrmica, qualitat de l'aire interior, ventilació, condicions d'il·luminació i propagació i control del soroll.
 • Aplicar tècniques avançades d'aixecaments gràfics d'edificis en el reconeixements dels edificis existents.
 • Dissenyar una intervenció de rehabilitació amb base històrica suficient per a preservar els valors funcionals, tècnics, artístics i històrics de l'edifici.
 • Comprendre les claus del procés de documentació història d'edificis.
 • Reconèixer els materials i les tècniques de construcció dels diferents períodes històrics i valorar la seva influència a l'arquitectura.

 

Sortides professionals

 

La intervenció en l’edificació existent és un camp d’activitat en expansió que demana professionals amb una formació molt específica.  Això possibilita sortides laborals diverses: des de l’exercici de la professió en projecte i direcció d’obres a la col·laboració en empreses constructores, en enginyeries, en consultories especialitzades, fins al treball en l’Administració o centres de recerca tant nacionals com internacionals.

El màster disposa d’una borsa de treball en la què hi participen importants empreses del sector. L’estudiantat també pot accedir al Servei de Carreres professionals d’UPC Alumni, que proporciona assessorament i orientació en la cerca de feina i definició del perfil professional a través d’entrevistes i tallers.