Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Descripció del pla d'estudis

L'objectiu del pla d'estudis del Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació és completar la formació dels alumnes, adquirida en els graus de l'àrea de l'edificació.

El programa està estructurat de manera que adquireixin una ampliació de coneixements en algunes matèries rellevants i d'altra banda una especialització en alguna de les àrees del màster. Això els permetrà capacitar-se professionalment per posicionar-se millor en el mercat laboral, però també en el cas que ho desitgin, integrar-se en alguna de les línies de recerca que duu a terme el professorat del màster.

ATENCIÓ: aquest pla d'estudis pot estar subjecte a alguna modificació durant el procés de verificació.

Distribució dels crèdits

Tipus de crèditsECTS
Crèdits Obligatoris 30
Crèdits Optatius 40
Crèdits en pràctiques externes 0
Crèdits de treball fi de màster 20
Crèdits totals 90

Els crèdits obligatoris està previst que es realitzin durant el primer semestre després de l'ingrés dels estudiants. D'aquesta manera s'aconseguirà que el nivell formatiu dels estudiants sigui més homogeni a l'hora de cursar les assignatures optatives.

El màster no té definides unes especialitats per permetre a l'estudiant flexibilitat en l'elecció de les matèries optatives. No obstant això, s'han creat uns itineraris recomanats en cas que l'estudiant vulgui intensificar la seva formació en alguna de les àrees següents :

    • Tecnologia avançada en l'edificació
    • Criteris mediambientals en l'edificació
    • Rehabilitació de l'edificació existent

Els estudiants que escullin alguna de les línies d'intensificació també tindran l'oportunitat d'aprofundir en els coneixements adquirits a través de la realització del treball final de màster. Algunes de les assignatures optatives tenen cabuda en més d'un itinerari d'especialització, per aquest motiu els diferents itineraris no cobreixen la totalitat dels crèdits optatius que ha de cursar l'estudiant. Les matèries optatives es cursaran entre el segon quadrimestre i el tercer, en el qual l'estudiant podrà compaginar amb la realització del treball final de màster .

Distribució de les assignatures

Obligatòries

Codi

Assignatura

ECTS

310400

Enginyeria en l'arquitectura del s.XX i XXI

5

310401

Fenòmens físics en l'edificació

5

310402

Instal·lacions avançades

5

310403

Estructures d'edificació

5

310404

Introducció a la rehabilitació de l'edificació existent

310405

Models de predicció en l'edificació

5

Optatives

Itinerari: Tecnologia avançada en l'edificació

Codi

Assignatura

ECTS

310406

Gestió de l'edifici mitjançant el modelat d'informació per a la construcció (BIM)

5

310407

Materials avançats en la construcció

5

310408

Noves tècniques industrialitzades aplicades a la construcció

5

310409

Instal·lacions de valor afegit en smart cities i smart buildings

5

310410

Evolució i control d'incendis en edificis

5

Itinerari: Criteris mediambientals en l'edificació

Codi

Assignatura

ECTS

310411

Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

5

310412

Tecnologies edificatòries i materials de baix impacte ambiental

5

310413

Acústica arquitectònica i mediambiental

5

310414

Rehabilitació energètica i energies renovables

5

Itinerari: Rehabilitació de l'edificació existent

Codi

Assignatura

ECTS

310415

Anàlisi històric-arquitectònic-constructiu de l'edificació existent

5

310416

Tècniques de diagnosi i caracterització de materials

5

310417

Avaluació integral de l'edifici existent. Anàlisi estructural

5

310418

Tècniques d'intervenció en edificis existents. Rehabilitació funcional

5

310421

Gestió i alternatives del patrimoni edificat

5

Treball de fi de màster

Codi

Assignatura

ECTS

310422

TFM (Tesina/Pràcticum/PFM)

20


Informació per als estudiants del MUE que volen adaptar-se al MUCAE

Els estudiants que hagin iniciat els seus estudis al Màster Universitari en Edificació i que vulguin adaptar el seu expedient al nou Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació, podran sol·licitar-ho via instància per l'e-secretaria.

Per tal de saber com quedarà el nou expedient, podeu consultar el quadre d'adaptacions (pendent de ratificació per part dels òrgans competents).