Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Assignatures obligatòries

1A - Primer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310200

Càlcul

6

310201

Àlgebra

6

310202

Mecànica

6

310203

Expressió gràfica

6

310204

Informàtica

6

1B - Primer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310205

Geomorfologia

6

310206

Cartografia

6

310207

Mètodes matemàtics

6

310208

Instruments i observacions topogràfiques

6

310209

Electromagnetisme i òptica

6

2A - Segon curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310210

Cartografia matemàtica

4,5

310211

Geodèsia geomètrica

6

310212

Ajusts d'observacions

6

310213

Mètodes topogràfics

310214

Tractament d'imatge digital

4,5

310215

Geofísica

4,5

2B - Segon curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310216

Organització i gestió d'empreses

6

310217

Bases de dades

6

310218

Fotogrametria I

4,5

310219

Geodèsia espacial

6

310220

Fonaments d'enginyeria civil

6

3A - Tercer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310221

Geodèsia física

4,5

310222

Teledetecció

4,5

310223

Disseny i producció cartogràfica

6

310224

Fotogrametria II

4,5

310225

Topografia d'obres

6

310226

Legislació

4,5

3B - Tercer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310227

Cadastre

6

310228

Sistemes d'informació geogràfica

6

310229

Gestió i avaluació ambiental

6

310230

Aixecaments no cartogràfics

6

310231

Tractament de dades 3D

4,5

310232

Projecte de geomàtica

3

4A - Quart curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310233

Urbanisme i ordenació del territori

6

310234

Infraestructura de dades espacials

6

 

Optatives

18

4B - Quart curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310235

Oficina tècnica

6

310248

Projecte de final de grau

24

Línies d'intensificació

Línia d'intensificació de geomàtica

Codi

Assignatura

ECTS

310237

Projecte de teledetecció

4,5

310238

Projecte de fotogrametria

4,5

310239

Infraestructura de dades espacials. Aplicacions

4,5

310240

Disseny i gestió de projectes SIG

4,5

310241

Tècniques avançades d'ajusts d'observacions

4,5

310251

Fotogrametria arquitectònica i arqueològica

4,5

310252

Teledectecció microones

4,5

Línia d'intensificació d'aplicacions en enginyeria civil

Codi

Assignatura

ECTS

310236

Tractament precís de dades GPS

4,5

310242

Complements de geofísica

4,5

310243

Metrologia

4,5

310244

Aixecaments especials

4,5

310245

Disseny geomètric d'obra lineal

4,5

310246

Calibratge d'instruments

4,5

310247

Anàlisi i control de deformacions

4,5

310249

L'informe pericial

4,5

310250

Càlculs topogràfics i projecció UTM

4,5