Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències i sortides professionals

Competències

Les competències específiques de la titulació, segons s’especifica a l’annex de la Orden CIN/353/2009, són les següents:

 • Dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics.
 • Analitzar, registrar i organitzar el coneixement de l’entorn i de la distribució de la propietat i utilitzar aquesta informació per a planejament i administració del sól.
 • Analitzar i comprendre els problemes d’implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades i procedir a la seva implantació.
 • Capacitat per a la pressa de decisions, de lideratge, gestió de recursos humans i direcció d’equips interdisciplinaris relacionats amb la informació espaial.
 • Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.
 • Interpretar la informació del terreny, tant geogràfica com econòmicament.
 • Gestió i execució de projectes de recerca, desenvolupament e innovació en el seu àmbit.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos de mesura, sistemes d’informació, explotació d’imatges, posicionament i navegació; modelització , representació i visualització de la informació territorial, tant per la superfície terrestre com al fons marí.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a l’obra civil i l’edificació, a l’enginyeria medi ambiental, agronòmica, forestal i minera, en l’àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a la societat de la informació, en l’àmbit geomàtic.
 • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació en cadastre i registre, ordenació del territori i valoració, en l’àmbit geomàtic.

Sortides professionals

Amb el títol de Graduat en Enginyeria Geomàtica i Topogràfica es podrà exercir la professió associada al títol d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, amb la possibilitat de treballar en:

 • El disseny, l’establiment i maneig de sistemes d'informació geogràfica (SIG) i captura, emmagatzematge, anàlisi, administració i difusió de les dades.
 • L’estudi del medi ambient, mesurament de recursos terrestres i marítims, i l’ús d'aquestes dades en el planejament del desenvolupament d'àrees urbanes, rurals i regionals.
 • El desenvolupament, reordenació, valoració, peritatge i administració de la propietat, urbana i rural.
 • En aixecaments topogràfics.
 • En aixecaments no cartogràfics (arquitectònics, arqueològics).
 • El replanteigs per a la construcció en obra civil.
 • En organismes públics: instituts cartogràfics, departaments tècnics i de medi ambient, ajuntaments, etc.
 • En empreses constructores i de projectes d'enginyeria civil, gabinets de topografia, empreses desenvolupadores de sistemes d'informació geogràfica, empreses d'elaboració de cartografia, etc.

També tens l’opció de continuar la teva formació cursant estudis de màster, per aprofundir coneixements en un àmbit més especialitzat, o enfocar la teva carrera professional cap al món de la recerca fent un doctorat: consulta l’oferta de màsters universitaris i programes de doctorat de la UPC.