Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general per a titulats d'Eng. Tècnica Topogràfica

 

Aquesta informació fa referència als estudiants titulats dels estudis d'Enginyeria Tècnica Topogràfica i que vulguin obtenir el títol de Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia.

Accés

Aquells estudiants que vulguin accedir als estudis de Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia hauran de fer la preinscripció universitària en els terminis establerts a tal efecte.

La preinscripció es podrà formalitzar per Internet a l'adreça web: https://accesnet.gencat.cat,que també és el lloc on es publica l'assignació de plaçes de totes les convocatòries.

La matrícula dels estudiants assignats es farà al centre, un cop resolta l'assignació de places. Les dates exactes es faran públiques tan aviat com es disposi de la informació.

Càrrega lectiva

A la UPC, el nombre de crèdits complementaris que han de cursar els titulats d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, seran de 60 ECTS (crèdits europeus), els 180 restants que conformen el pla d’estudis de la titulació seran reconeguts de les assignatures cursades i superades dels estudis d’Enginyeria Tècnica Topogràfica.

Els 60 crèdits als que es fa referència corresponen a:

    • 6 assignatures: 4 de 6 crèdits i 2 de 4,5 crèdits, és a dir 33 Crèdits ECTS
    • 1 assignatura: 3 crèdits ECTS d'Experiència Laboral
    • 24 ECTS de PFG

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

310C11

Fonaments d'enginyeria civil

6

310C15

Gestió i avaluació ambiental

4,5

 310C12

Urbanisme i Ordenació del Territori

310C14 

Geodèsia Física

4,5 

310C13 Gestió i organització d'empreses 6
310C10 Infraestructura de dades espacials 6
310C16 Experiència Laboral 3

Calendari

La docència s'impartirà en el mateix horari que les assignatures de grau

Informació d'interès

Es poden matricular les assignatures en un quadrimestre o més, en funció de la disponibilitat de l’estudiant, tot i que s’aplicarà la normativa de permanència de rendiment mínim, que obliga a superar un mínim de 12 crèdits en un any (2 quadrimestres).

El procés de reconeixement de la resta dels crèdits, es podrà fer progressivament o bé en una sola vegada.
El Treball Final de Grau està regulat per la normativa acadèmica de l’escola.
Els preus que s’apliquen, són els que dicta el decret de preus de la Generalitat.