Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

Assignatures obligatòries

1A - Primer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

310600 

Càlcul

6

310601

Àlgebra

6

 310602

Disseny assistit per ordinador

6

310603

Geoinformació i cartografia

6

 310604

Informàtica

6

1B - Primer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

 310605

Geomorfologia

6

 310606

Mecànica

6

310607

Mètodes matemàtics

6

 310608

Instruments i mètodes topogràfics

6

310609

Electromagnetisme i òptica

6

2A - Segon curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

31,5

310610

Ajust d’observacions en Geomàtica

6

310611 

Cartografia matemàtica

4,5

310612 

Geodèsia geomètrica

6

310613

Fonaments d’Enginyeria Civil

4,5

 310614

Cartografia digital

6

310615 

Geofísica

4,5

2B - Segon curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

28,5

310616

Organització i gestió d’empreses

6

310617 

Bases de dades per a SIG

6

310618

Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)

6

310619 

Sistemes de posicionament global per satèl·lit

6

310620

Geodèsia física

4,5

3A - Tercer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

 310621

Disseny, observació i ajust de xarxes

6

 310622

Teledetecció

4,5

 310623

Disseny i implementació de geoserveis

6

 310624

Fotogrametria digital

7,5

 310625

Tractament digital d’imatges

6

3B - Tercer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

310626 

Smart cities

4,5

310627

Enginyeria ambiental

4,5

310628 

Topografia aplicada a l’enginyeria civil

6

310629 

Tractament de dades 3D

4,5

310630

Urbanisme i ordenació del territori

6

 310631

Bases de dades espacials

4,5

4A - Quart curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

 310632

Cadastre

6

 310633

Infraestructura de dades espacials

6

 310634

Aixecaments no convencionals

6

 310635

Big data per a geoserveis

6

 310636

Projectes geomàtics

6

4B - Quart curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

 

Suma

30

 

Intensificació Eng. Geoinformació i Geomàtica (optatives) 

18

310637 

Treball final de grau

12

Assignatures optatives

Codi

Assignatura

ECTS

310640

Fotogrametria terrestre i amb sistemes UAV

4,5

310641 Tractament precís de dades GNSS 4,5
310642 Aixecaments hidrogràfics i subterranis 4,5
310643 Informe pericial 4,5
310644 Programació per a aplicacions de geoinformació 4,5
310645 Sensors i sistemes de captura de geoinformació 4,5

310638

Projecte de teledetecció

4,5

310639

Disseny i gestió de projectes SIG

4,5