Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

 

foto mostra

La Geoinformació o informació geogràfica (IG) està constituïda per aquelles dades espacials georreferenciades que usem contínuament per gestionar el territori que ens envolta i els fenòmens que hi succeeixen. S’estima que el 80% de les dades corporatives existents a les bases de dades de tot el món són Geoinformació.

 

Presentació

Geomàtica és el terme científic modern que fa referència a un conjunt de ciències que s'ocupa de la gestió (captura, tractament, anàlisi, interpretació, difusió, etc.) de la Informació Geogràfica (Geoinformació) mitjançant la utilització de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aquest nou camp de treball hereta i integra tècniques com el GPS, la Cartografia i els Sistemes d'Informació Geogràfica, la Topografia i la Geodèsia, la Fotogrametria i la Teledetecció, fortament renovades amb l'ajut de les TIC.

Al 1988, pel Decret 268/1988 del Departament d’Ensenyament, autoritza la implantació dels estudis d’Enginyeria Tècnica Topogràfica, sent després de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria i Mérida el quart lloc de tot l’Estat on es pot cursar aquesta titulació. Els estudis de topografia van orientats al desenvolupament cartogràfic, cadastral i a l’orientació urbanística i territorial del país, a més de l’orientació tradicional cap a la topografia d’obra, tant en l’edificació com, fonamentalment, en l’obra civil.

La reforma de la universitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha comportat que els estudis d’Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica habiliti per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic en Topografia.

Objectius

L’aplicació massiva de les TIC al camp de la geoinformació (o dades espacials georeferenciades) ha generat la necessitat de professionals especialitzats en aquest àmbit de coneixement.

El grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica vol respondre a aquesta demanda de professionals: adquiriràs una formació que et permetrà desenvolupar la teva carrera en àmbits com els sistemes d’informació geogràfica (SIG), l’ús de la geoinformació per a aplicacions mòbils i el tractament de dades massives (big data), els sistemes de posicionament global (GPS-GNSS), les ciutats intel·ligents (smart cities), el control de flotes, la fotogrametria (incloent-hi l’ús de vehicles no tripulats-drons i UAV), la teledetecció, la geodèsia i la topografia.

Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient.

Indicadors

S'adjunten les dades més significatives per al seguiment de la titulació:

 

Segell Verificació EGG.png

enllaç al portal Estudis Universitaris de Catalunya