Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla d'estudis

 

Donada la situació d'emergència sanitària, el sistema d'avaluació reflectit a les guies docents pot ser modificat. Les modificacions seran comunicades a través del campus virtual Atenea.

Assignatures obligatòries

1A - Primer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310701

Fonaments matemàtics

6

310702

Mecànica

6

310703 Introducció al dibuix arquitectònic 6
310704 Introducció a la construcció 4,5
310705 Fonaments de materials, química i geologia 3
310706 TALLER 1: Aprendre de la construcció tradicional 4,5

1B - Primer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310707

Física de les instal·lacions i eficiència energètica

4,5

310708

Dibuix arquitectònic

6

310709

Introducció a les estructures

6

310710

Materials petris

6

310711

Arquitectura, construcció i ciutat a la història

4,5

310712

TALLER 2: Modelitzar conceptes (BIM)

3

2A - Segon curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310713

Estadística aplicada

6

310714

Construcció d'estructures

4,5

310715

Estructures d'acer i formigó

4,5

310716

Materials no petris

6

310717

Gestió empresarial

4,5

310718

TALLER 3: Gestió I

4,5

2B - Segon curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310719

Aixecaments i replantejaments en l'edificació

4,5

310720

Construcció sota rasant

4,5

310721

Instal·lacions de fluids

6

310722

Prevenció de riscos laborals

4,5

310723

Legislació aplicada a l'edificació

6

310724

TALLER 4: Anàlisi de l'edifici

4,5

3A - Tercer curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310725

Patologia de l'edificació

3

310726

Construcció d'envolvents i acabats

4,5

310727

Sistemes estructurals

6

310728

Instal·lacions electromecàniques

6

310729

Gestió urbanística

4,5

310730

TALLER 5: Diagnosi

6

3B - Tercer curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310731

Tècniques avançades d'expressió gràfica

3

310732

Planificació i organització d'obres

7,5

310733

Pressupostos i control de costos

7,5

310734

Qualitat a l'edificació

4,5

310735

TALLER 6: Gestió II

7,5

4A - Quart curs - Primer quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310736

Conservació i manteniment

4,5

310737

Peritatges i taxacions

4,5

310738

Coordinació de seguretat i salut laboral

4,5

310739

TALLER 7: Rehabilitació

7,5

310739

TALLER 7: Rehabilitació (anglès)

7,5

310740

TALLER 8: Projectes

9

4B - Quart curs - Segon quadrimestre

Codi

Assignatura

ECTS

310741

TALLER 9: Model final

6

310742

Projecte de final de grau

12

Optatives

Codi

Assignatura

ECTS

 

Edificació i Normativa

3

 

Dimensionat, manteniment i Gestió de xarxes

3

 

Projectes d’Instal·lacions

3

 

Edificació Bioclimàtica

3

 

Materials, Elements i Sistemes Sostenibles

3

 

Energia i Edificació

3

 

Edificació i Mediambient

3

 

Eficiència Energètica

3

 

Diagnosi i Rehabilitació energètica d’edificis

3

 

Introducció al Projecte Interior

3

 

Projecte de l’espai interior

3

 

Representació Virtual del Projecte Interior

3

 

Management skills

3

 

Strategic management and innovation

3

 

Entrepreneurship and business plan

3

 

Emprenedoria i Innovació

3

 

Gaudí. Modernisme, Noucentisme, …

3

 

Projectes d’adaptació i canvi d’ús de l’edifici

3