Vés al contingut (premeu Retorn)

Taules de reconeixement de crèdits: estudiants CFGS

Els estudiants que accedeixen a uns estudis de grau procedents d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS) poden convalidar crèdits ECTS a les universitats de Catalunya. 

Mitjançant Acord de Col•laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat Politècnica de Catalunya, s'han establert uns conjunts de correspondències entre diferents Cicles Formatius de Grau Superior i diferents Estudis Universitaris de Grau.

A continuació es detallen les correspondències que fan referència als CFGS de l'àmbit de l'edificació i la construcció i els estudis de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació impartits al nostre Centre:

 

 

PROJECTES D'EDIFICACIÓ (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310003

Expressió gràfica I

(1A)

9

310004

Construcció I

(1A)

7,5

310012

Estructures I

(2A)

6

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

28,5

DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310003

Expressió gràfica I

(1A)

9

310004

Construcció I

(1A)

7,5

310012

Estructures I

(2A)

6

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

28,5

REALITZACIÓ I PLANS D’OBRA

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310007

Seguretat i salut laboral

(1B)

6

310016

Aixecaments i replantejaments en edificació

(2B)

6

310032

Planificació i organització d’obres

(4A)

9

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

27

PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES DE DECORACIÓ

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310003

Expressió gràfica I

(1A)

9

310004

Construcció I

(1A)

7,5

310018

Arquitectura, construcció i ciutat en la història d’occident

(2B)

6

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

28,5

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES URBANÍSTICS I OPERACIONS TOPOGRÀFIQUES

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310016

Aixecaments i replantejaments en edificació

(2B)

6

310024

Gestió Urbanística

(3B)

5

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

17

PROJECTES D'OBRA CIVIL (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

         Quadrimestre

            ECTS

310016

Aixecaments i replantejaments en edificació

(2B)

6

310024

Gestió Urbanística

(3B)

5

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

17

ORGANITZACIÓ I CONTROL D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310004

Construcció I

(1A)

7,5

310012

Estructures I

(2A)

6

310032

Planificació i organització d'obres

(4A)

9

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

28,5

PROJECTES D'EDIFICACIÓ, PERFIL PROFESSIONAL REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310003

Expressió Gràfica I

(1A)

9

310004

Construcció I

(1A)

7,5

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

22,5

PROJECTES D'OBRA CIVIL, PERFIL PROFESSIONAL D'ÚS D'PLICACIONS SIG (Sistemes d'informació geogràfica) (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310016

Aixecaments i replantejaments en edificació

(2B)

6

310024

Gestió Urbanística

(3B)

5

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

17

PROJECTES D'OBRA CIVIL, PERFIL PROFESSIONAL DE SOBREESTANT (CFGS-LOE)

Assignatures reconegudes

Quadrimestre

ECTS

310016

Aixecaments i replantejaments en edificació

(2B)

6

310024

Gestió Urbanística

(3B)

5

 

Pràctiques en empresa (optativa)*

 

6

 

TOTAL

 

17

* sempre que s'acrediti que s'han realitzat i superat