Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per a titulats d'Arquitectura Tècnica


Aquesta informació fa referència als estudiants titulats dels estudis d'Arquitectura Tècnica i que vulguin obtenir el títol de Grau en Arquitectura Tècnica i l'Edificació.


Accés

Aquells estudiants que vulguin accedir als estudis de Grau en  Arquitectura Tècnica i Edificació hauran de fer la preinscripció universitària en els terminis establerts a tal efecte.

La preinscripció es podrà formalitzar per Internet a l'adreça web: https://accesnet.gencat.cat,que també és el lloc on es publica l'assignació de places de totes les convocatòries.

La matrícula dels estudiants assignats es farà al centre, un cop resolta l'assignació. Les dates exactes es faran públiques tan aviat com es disposi de la informació.

Càrrega lectiva

A la UPC, el nombre de crèdits complementaris que han de cursar els titulats d’Arquitectura Tècnica, seran 60 ECTS (crèdits europeus), els restants que conformen el pla d’estudis de la titulació seran reconeguts de les assignatures cursades i superades dels estudis d’Arquitectura Tècnica.

Els 60 crèdits als que es fa referència corresponen a 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna.

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

 310C01

Ampliació d’estructures i geotècnia

6

 310C02

Gestió econòmica

6

 310C03

Gestió integrada de qualitat, seguretat i medi ambient

 310C04 

 Peritacions i taxacions

310C05 Sostenibilitat i eficiència energètica 6
    •   6 ECTS Pràctiques en empresa o Experiència professional.
    • 24 ECTS de Treball de Fi de Grau,

Calendari

Les assignatures de 6 crèdits ECTS s’impartiran en format semipresencial, de manera que els divendres de 16h a 21h a l'aula 0.6 hi haurà docència presencial i la resta de l’aprenentatge, l’estudiant, el tindrà dirigit mitjançant el campus ATENEA, i es farà concentrat en cinc setmanes consecutives cada assignatura.

 

Calendari

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS Professors

Professors

  15/02/19 a 15/03/19

310C01

Ampliació d’estructures i geotècnia

6

   Agustí       Portales 

   07/06/19 a 5/07/19


310C02

Gestió econòmica

6

Anna Almecija i Josep Llinas

   03/05/19 a 31/05/19

 310C03

 Gestió integrada de qualitat, seguretat i medi ambient

Francesc Jordana, Antoni Pidemunt i Katia Gaspar

  22/03//19 a 26/04/19

(19 d'abril festiu)

 310C04 

 Peritacions i taxacions

Paula Sánchez
   06/09/19 a 04/10/19 310C05 Sostenibilitat i eficiència energètica 6 Josep Bonfill i Guillem Oliver

Informació d'interès

Es poden matricular les assignatures en un quadrimestre o més, en funció de la disponibilitat de l’estudiant, tot i que s’aplicarà la normativa de permanència de rendiment mínim, que obliga a superar un mínim de 12 crèdits en un any (2 quadrimestres).
El procés de reconeixement de la resta dels crèdits, es podrà fer progressivament o bé en una sola vegada.
El Treball Final de Grau està regulat per la normativa acadèmica de l’escola.
Els preus que s’apliquen, són els que dicta el decret de preus de la Generalitat.