Vés al contingut (premeu Retorn)

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (en extinció)

Edificació
El grau en Arquitectura Tècnica i Edificació et proporcionarà una formació de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teòriques, tècniques i tecnològiques pròpies del sector de l’edificació

 

Canvi pla d'estudis

  • El curs 2019/2020 s’implantarà el pla d’estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació modificat només per l'estudiantat de primer curs .
  • L’estudiantat que està cursant la titulació actualment de cursos superiors (segon, tercer i quart), es mantindrà en el pla d’estudis sense modificació, durant tot el curs 2019/2020
  • Al setembre de 2020, tot l’estudiantat de la titulació d’Arquitectura Tècnica i Edificació de l’EPSEB s’adaptarà al pla d’estudis modificat segons la taula d’equivalències publicada al web de l’Escola
  • L’estudiantat de l’últim curs disposarà només del curs 2019/2020 per realitzar i defensar el treball final de grau de 24 ECTS en el pla actual. 

Us adjuntem un enllaç on podreu fer una simulació de com quedarien els vostres expedients un cop feta l'adaptació.

Així mateix, us informem que en cas de tenir superades totes les assignatures obligatòries dels estudis que esteu cursant, també us serà reconeguda l'assignatura del quadrimestre 4B Taller 9.

Pel que fa als Tallers es valorarà de la següent manera: s'han de superar totes les assignatures o tenir com a màxim una suspesa i si la mitjana de les qualificacions surt una qualificació igual o superior a 5 es considerarà adaptada.

Les assignatures optatives superades (excepte el DAC de Rehabilitació en castellà i anglès que es reconeixerà pel taller de rehabilitació) seran reconegudes en el nou pla d'estudis per crèdits optatius en el nou pla.

Us adjuntem el nou pla d'estudis  i la Taula d'adaptacions 


Presentació

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona imparteix des de 1967 el títol d’Arquitectura Tècnica, que és la titulació que formava professionals amb unes atribucions anàlogues a les que actualment s’han determinat per als graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació. I encara abans, des de principis del segle XX vam formar en aquest centre els Aparelladors, que també posseïen coneixements bàsics similars als que posteriorment van adquirir els Arquitectes Tècnics.

La reforma de la universitat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha comportat que els estudis en Arquitectura Tècnica i Edificació habiliti per a l’exercici de la professió d’arquitecte tècnic.

 Objectius

L'objectiu de la titulació és formar professionals amb una base científica excel·lent i una visió àmplia de l’edificació.

El grau en Arquitectura Tècnica i Edificació permet dur a terme activitats diverses en el camp de l’edificació: la direcció i execució material de l’obra, la seva organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat laboral, la gestió econòmica i el control de costos.

Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient.

Un cop acabats els estudis de grau es pot accedir als màsters universitaris en Construcció Avançada en l'Edificació i en el de Gestió de l’Edificació.

Segell Acreditació ATE.png

enllaç al portal Estudis Universitaris de Catalunya

 


Indicadors

S'adjunten les dades més significatives per al seguiment del progrés de la titulació: