Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica / Què cursaràs, dades generals i accés

Què cursaràs, dades generals i accés

Què i com estudiaràs al grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica

En el primer curs, estudiaràs assignatures comunes a totes les enginyeries però posant èmfasi en les matèries pròpies del grau: geoinformació i cartografia, instruments i mètodes geomàtics i disseny assistit per ordinador.

A partir del segon curs, aprofundiràs en les matèries específiques de la titulació i podràs cursar assignatures relacionades amb:

  • Sistemes de posicionament global (GPS-GNSS).
  • Smart cities.
  • Tractament de big data.
  • Ús de la geoinformació per applicacions mòbils.
  • Implementació de geoserveis.
  • Bases de dades espacials.
  • Sistemes d'informació geogràfica (SIG).
  • Fotogrametria digital (incloent l'ús de drons), entre altres.

Dades generals i accés

Preinscripció universitària al portal: Accesnet

Model docent

L'aprenentatge és continuat i aplicat: aproximadament el 50 % dels crèdits de la titulació es dediquen a formació de caràcter pràctic, que es desenvolupa en els laboratoris i aules especialitzades de l'Escola.

Treball de fi de grau

El darrer curs realitzaràs un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria en geoinformació i geomàtica. El treball és de naturalesa professional i serveix per sintetitzar i integrar les competències adquirides durant els estudis.

Competències

Aquestes són les competències que adquiriràs en acabar el grau:

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són: emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès); treball en equip; ús solvent dels recursos d'informació; conèixer i comprendre, des de l'àmbit de la titulació, les desigualtats per raó de sexe i gènere en la societat; integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i de gènere en el disseny de solucions i en la resolució de problemes.

Competències generals

Segons s’especifica a l’apartat 3 de l'annex de la Orden CIN/353/2009(obriu en una finestra nova) aquestes competències són les següents:

  • Dissenyar i desenvolupar projectes geomàtics i topogràfics.
  • Analitzar, registrar i organitzar el coneixement de l'entorn i de la distribució de la propietat i utilitzar aquesta informació per a planejament i administració del sòl.
  • Analitzar i comprendre els problemes d’implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades i procedir a la seva implantació.
  • Capacitat per a la presa de decisions, de lideratge, gestió de recursos humans i direcció d’equips interdisciplinaris relacionats amb la informació espaial.
  • Determinar, mesurar, avaluar i representar el terreny, objectes tridimensionals, punts i trajectòries.
  • Interpretar la informació del terreny, tant geogràfica com econòmicament.
  • Gestió i execució de projectes de recerca, desenvolupament e innovació en el seu àmbit.
  • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos de mesura, sistemes d’informació, explotació d’imatges, posicionament i navegació; modelització, representació i visualització de la informació territorial, tant per la superfície terrestre com al fons marí.
  • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a l’obra civil i l’edificació, a l’enginyeria medi ambiental, agronòmica, forestal i minera, en l’àmbit geomàtic.
  • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació a la societat de la informació, en l’àmbit geomàtic.
  • Planificació, projecció, direcció, execució i gestió de processos i productes d’aplicació en cadastre i registre, ordenació del territori i valoració, en l’àmbit geomàtic.