Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Portal COVID-19 EPSEB / Docència i mesures de seguretat

Docència i mesures de seguretat

Comunicat de la directora 6 de gener de 2022

Abans d'ahir es van reunir conjuntament el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la Conferència Sectorial d’Educació i la Conferència General de Política Universitària i han tramès el missatge següent: https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5622.

D’aquesta nota destacaria la declaració del ministre d’universitats, manifestant que “és una decisió generalitzada del sistema universitari que ningú perdi convocatòria per motiu de contagi o confinament”. Davant d'aquests fets, les directrius per a la tornada a l'activitat el proper dia 10 es concreten en:

 • Que es tingui especial cura pel manteniment de les mesures de protecció individual a les biblioteques, i que es redueixin els aforaments dels llocs d'estudi al 70%.

 • Que es mantingui la previsió de fer els exàmens presencialment. Caldrà arbitrar mesures adient, que hauran de ser acordades a nivell d'assignatura, per als alumnes que no puguin assistir. Alhora, els coordinadors de les assignatures hauran de donar instruccions clares als alumnes a fi d’evitar aglomeracions en els accessos, mantenint en tot moment una distància de seguretat, així com la mascareta posada en tot moment.

 • Docència el segon quadrimestre: d’acord amb les instruccions de les administracions, planifiquem el quadrimestre amb la mateixa presencialitat d’abans de la pandèmia i actuarem d’acord amb el pla sectorial d’universitats aprovat pel PROCICAT: si es detecten casos aïllats es confinaran els afectats durant el període que determinin les autoritats sanitàries; si es detecta un brot comunitari es confinarà el grup corresponent.

Els consellers de Recerca i Universitats i de Salut han convocat als rectors el proper dia 18 de gener per valorar de nou la situació, però la nostra expectativa és que en aquesta reunió es ratificarà la política de normalitat i presencialitat. Seguirem amb atenció l'evolució de la situació amb l'objectiu de, si és necessari, complementar, o si és possible per la bona evolució, deixar sense efecte, alguna o totes aquestes mesures en els dies que venen. Espero que aquest missatge dissipi qualsevol dubte que us podeu plantejar.

Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, amb la presencialitat del 100%

Ja ha estat publicada al DOGC la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. L’apartat corresponent a les activitats docents universitàries ha quedat redactat de la següent manera:

-14 Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negocis ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis. Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat.

En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

El darrer paràgraf de l’epígraf 2 de l’apartat 1 bis, estableix que:

En els diferents sectors d'activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d'aplicació preferent a les mesures previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc, o que es puguin aprovar, a proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT, en atenció a l'especificitat del sector d'activitat. Els plans sectorials i protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per decisió del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a proposta del departament de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria, havent escoltat el Comitè Tècnic del Pla. Aquests plans i protocols s'apliquen, en tot allò que no entri en contradicció amb aquesta Resolució, en aspectes com els aforaments i altres restriccions a l'exercici de l'activitat.

Comunicat de la directora 15 de juliol de 2021

La docència per al curs 2021-2022 serà 100% presencial.

Seguint les mesures establertes al document "Instrucció del rector relativa a l'adaptació del Pla de contingència de la UPC a la proposta de Pla sectorial d'universitats del PROCICAT", la directora comunica que la docència per al proper curs serà 100% presencial, tot i que caldrà romandre amatents als canvis que es pugessin ocasionar degut a l'evolució de la pandèmia.

Comunicat 5 de gener de 2021

Es mantenen les previsions dels exàmens del primer semestre a la UPC

La UPC ha emès, el 5 de gener, un comunicat adreçat a la comunitat universitària, en relació a la docència universitària i, especialment, les avaluacions del primer semestre, ateses les noves mesures de prevenció i control aprovades pel Govern català per contenir la pandèmia per la COVID-19 a Catalunya.

El PROCICAT, dirigit pels Departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya, va aprovar dilluns 4 de gener de 2021 la revisió de les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada). 

Pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya. Les noves mesures aprovades entren en vigor dijous, dia 7 de gener, i tindran una vigència de 10 dies. Aquesta mesura també preveu la pròrroga de les mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència universitària. Donada la coincidència amb dates d'exàmens a bona part dels centres de la UPC, la Universitat comunica que:

Pel que fa a les avaluacions es realitzaran tal i com estigui programat per cada centre docent.

Per tal d'assegurar la mobilitat intermunicipal necessària per als estudiants per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta a que aportin a les autoritats de trànsit la següent documentació:

Les condicions de mobilitat per al PAS i el PDI no varien i estan estipulades a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comunicat 25 de novembre de 2020

Pròrroga fins a nou avís de les mesures adoptades el 13 d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19, la UPC informa que les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins a nou avís.

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) prorroga fins a nou avís les mesures adoptades el 13 d'octubre passat i, per tant, les activitats docents continuaran sent virtuals. Aquesta restricció de presencialitat no afecta a la recerca ni a l'activitat pràctica. Les avaluacions i exàmens parcials es programaran de forma presencial tal i com està previst. Des del 23 de novembre les biblioteques estan obertes de 10 h a 14 h amb reserva prèvia d'un lloc d'estudi i a partir del dia 30 s'ampliaran els horaris (consulteu a la web de Bibliotècnica(obriu en una finestra nova)).

Recordeu que, per tal de justificar la mobilitat, podeu obtenir el document de vinculació a la UPC:

 • Si sou PDI o PAS, al portal de Personal(obriu en una finestra nova), dins l'apartat de Racó Personal> Dades de vinculació> Vinculació amb dades laborals.
 • Si sou estudiantat, el certificat de matrícula, que podeu trobar a l'e-secretaria(obriu en una finestra nova)

El certificat d'autoresponsabilitat es pot descarregar en aquest enllaç(obriu en una finestra nova).

De nou, les mesures acordades no responen a la falta de seguretat sanitària a les aules de la UPC, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d'estudiants universitaris.

En aquest sentit, volem agrair l'esforç que tota la comunitat està fent per adaptar-se amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.

Es continuarà informant de qualsevol novetat a la pàgina web de l'Escola i al nostre Portal COVID.

Nova disposició de la Generalitat

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Comunicat 29 d'octubre de 2020

Pròrroga de 30 dies a les mesures adoptades el 13 d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació a l'adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l'índex de contagi per COVID-19, la UPC informa que les mesures vigents des del 13 d'octubre es prorroguen fins al 29 de novembre.

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) prorroga 30 dies més les mesures adoptades el 13 d'octubre passat i, per tant, les activitats docents continuaran sent virtualsAquesta restricció de presencialitat no afecta a la recerca ni a l'activitat pràctica. Les avaluacions i exàmens parcials es programaran de forma presencial tal i com està previst a l'EPSEB.

Recordeu que, per tal de justificar la mobilitat, podeu obtenir el document de vinculació a la UPC:

 • Si sou PDI o PAS, al portal de Personal , dins l'apartat de Racó Personal> Dades de vinculació> Vinculació amb dades laborals.
 • Si sou estudiantat, el certificat de matrícula, que podeu trobar a l'e-secretaria 

El certificat d'autoresponsabilitat es pot descarregar en aquest enllaç 

De nou, les mesures acordades no responen a la falta de seguretat sanitària a les aules de la UPC, sinó a la voluntat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d'estudiants universitaris.

En aquest sentit, volem agrair l'esforç que tota la comunitat està fent per adaptar-se amb flexibilitat als canvis que comporta la pandèmia.   

Comunicat de la Directora a l'estudiantat 27 d'octubre de 2020

Després de la reunió mantinguda amb el Rector aquesta mateixa tarda, vull informar-vos que, si no hi ha una contra ordre sanitària, les classes de teoria seguiran en modalitat online, durant 15 dies més, és a dir, fins al dia 13 de novembre. Recordeu que es mantindran les classes pràctiques en format presencial i els exàmens també seran en format presencial.

Comunicat de la Directora a l'estudiantat 26 d'octubre de 2020

Voldria comunicar-vos que actualment els exàmens parcials es mantenen presencials i començaran aquest dimecres per als cursos de segon, tercer i quart d'ATE i d'EGG. Els Rectors es reuneixen amb les autoritats sanitàries avui dilluns. Demà a les 16:30h els directors ens reunirem amb el Rector. Així doncs, fins demà no podem donar cap tipus d'ordre o contraordre més que la ja establerta. Caldrà, a banda, preveure una solució/alternativa a aquells que documentalment ens acrediteu que esteu afectats per la COVID-19 o bé que us trobeu confinats per prescripció mèdica durant aquests dies. El document que els professors donaran per bo com a acreditació de condició mèdica o confinament és: PDF de "LaMevaSalut" del resultat del PCR positiu (15 dies des de l'emissió de resultat) PDF de "LaMevaSalut" del resultat del PCR negatiu (48h abans de la sol·licitud i després de l'emissió del resultat).

Aquestes són les últimes noticies que us puc donar i per tant, us demano paciència per a determinar com continuarem les classes.

D'altra banda, recordeu mantenir les normes sanitàries establertes i no oblidar portar la mascareta, en tot moment, correctament posada. Recordeu també que venir al campus sabent que ets PCR positiu o tens símptomes es pot considerar falta greu. Per tant, aquest és un motiu per obrir expedient disciplinari.

Reducció de l’activitat docent presencial a partir del 14 d'octubre

El Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes han acordat avui, a petició de Salut Pública, reduir l'activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l'índex de contagi per COVID-19 a Catalunya mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària.

Aquesta mesura s’ha acordat durant les reunions que s’han mantingut entre els diferents departaments del Govern implicats –Empresa i Coneixement, Salut i Interior– i els equips de les universitats.

Concretament, la reducció de l’activitat docent presencial durant un període de 15 dies se centrarà en les classes teòriques i no afectarà ni a les pràctiques ni a l’activitat de recerca.

Per tant, a partir del dimecres 14 d’octubre, s'adaptarà la docència a format no presencial amb la plataforma Google Suite i, en la mesura del possible, s'ajornaran les pràctiques. En el cas dels tallers o les pràctiques de laboratori els professors coordinadors de les assignatures informaran a l’estudiantat del protocol a seguir.

De moment, la setmana d'exàmens parcials dels graus es manté com a presencial.

Docència i mesures de seguretat per al quadrimestre de tardor 2020-2021

S'han adequat les aules de l'Escola per poder realitzar la docència de totes les assignatures de manera presencial, però això implica un exercici de responsabilitat individual per part de tota la comunitat de l'EPSEB: estudiantat, professorat i personal d'administració i serveis.

Les mesures detallades a continuació, estan pensades per evitar la propagació del COVID-19, és a dir, per evitar contagis entre la comunitat i, per tant, evitar quarantenes que impedirien la presencialitat en la docència.

 

Decàleg de mesures de seguretat que ha estat elaborat per les autoritats universitàries i sanitàries

 • Passa a ser obligatòria la utilització de mascaretes en tota activitat que es realitzi a la universitat. És exigible que tothom la porti ben posada -cobrint boca i nas- en tot moment.
 • Evitar el contacte personal (abraçades, petons, donar la ma, etc.) així com cridar, cantar o riure sorollosament. Mantenir silenci serà més necessari perquè tindrem totes les portes obertes per facilitar la ventilació dels espais interiors.
 • També s'estan adaptant els espais comuns extremant les mesures d'higiene i ventilació per tal d'adequar-nos millor a les diferents modalitats de docència. Sempre que sigui possible, i quan no existeixi un sistema forçat de renovació d’aire que no ho faci recomanable, les activitats docents presencials es faran amb les portes i finestres obertes. Quan això no sigui possible es promourà l’obertura de finestres entre classe i classe per afavorir aquesta renovació.
 • Cal extremar la cura en passadissos i vestíbuls, en no demorar-se més de 15 minuts i sempre amb la mascareta posada, així com en les activitats que sorgeixin espontànies sense supervisió.
 • Així mateix, es demanarà evitar aglomeracions, romandre als espais comuns i accedir a les aules de forma esglaonada, seure cada dia al mateix lloc i respectar sempre les indicacions del professorat
 • El professorat serà l’últim a entrar a l’aula i el primer en marxar. No permetrà l’entrada a ningú que arribi tard.
 • Està prohibit fumar a qualsevol espai interior o exterior de l’Escola.
 • S'instarà a l'estudiantat de l’Escola a fer una declaració responsable on es facilitaran les mesures a seguir, especialment davant la detecció d'un possible brot en les activitats en les que s'hagi estat implicat presencialment. 
 • S’ha creat un comitè de referència per gestionar millor la traçabilitat i comunicació de la pandèmia format per la Directora, l’Administradora del centre i la Delegada dels estudiants.
 • Consultar de forma regular el Canal Covid de la pàgina web de la UPC.
 • La UPC insta a tota la seva comunitat a la utilització activa de la app RADAR COVID, i altres mètodes de seguiment i detecció de possibles contagis per a una gestió més eficaç dels possibles rebrots i per alertar dels contagis. Aquesta aplicació segueix els estàndards tècnics elaborats per la Comissió Europea de garantia de privacitat.

D'altra banda, informar que l'Escola ha adquirit càmeres per poder fer les classes simultàniament per videoconferència, és a dir, en el mateix horari que la classe presencial. Aquest format està pensat per a aquelles persones que no puguin assistir a les classes presencials.