Vés al contingut (premeu Retorn)

Ampliar crèdits a matricular

Informació prèvia

Els estudiants de qualsevol titulació vigent del Centre pot sol·licitar una autorització per a poder superar el límit de crèdits matriculables establerts a la Normativa acadèmica dels estudis de Grau o de Màster, a la normativa del Centre o a alguna restricció per rendiment acadèmic.

 

El nombre de crèdits màxims establerts per als estudis de grau són:

- Per als estudiants en Fase Inicial en modalitat de dedicació parcial: 18 crèdits

- Per als estudiants en Fase Inicial en modalitat de dedicació completa: 31,5 crèdits

- Per als estudiants en Fase No Inicial: 36 crèdits.

i per als estudis de màster són:

- Per a tots els estudiants: 36 crèdits

 

A banda d'aquests límits, cal tenir en compte altre tipus de limitació segons la Normativa de permanència dels estudis de grau corresponent a la Fase No Inicial.

 

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest tipus d'autorització la poden sol·licitar aquells estudiants vinculats a un pla d'estudis vigent.

La condició de l'expedient acadèmic de l'estudiant és el que determinarà la resolució de la sol·licitud. Cal tenir en compte, si l'estudiant sol·licitant té una limitació de matrícula en base al rendiment acadèmic obtingut en el període lectiu anterior.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Ampliació número de crèdits de matrícula".

El termini per a sol·licitar aquestes excepcions de cara a la matrícula comença tres dies hàbils, aproximadament, abans d'iniciar-se el període de matriculació i finalitza el dia abans d'iniciar-se la matrícula. El calendari amb dies concrets es publicarà a l'apartat Matrícula del web amb suficient antelació i als enllaços relacionats d'aquesta mateixa pàgina.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins l'e-Secretaria. En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiant podrà formalitzar la seva matrícula amb l'excepcionalitat autoritzada.

És important que es formalitzi aquesta sol·licitud dins els terminis establerts per tal que la resolució estigui abans de la matrícula i així no haver de demanar ampliacions de matrícula posteriors que puguin suposar un cost addicional.

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva, l'estudiant podrà formalitzar la seva matrícula amb el màxim de crèdits autoritzats el dia i l'hora assignat.