Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia a la matrícula de la resta de cursos (estudiants no nous)

Informació prèvia

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé els estudiant que no són de nou accés poden, en casos justificats degudament i per una sola vegada, sol·licitar la renúncia total a la matrícula sempre que ho facin en el termini de dos mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent.

L'anul·lació total de la matrícula només s'accepta si l'import d'aquesta ha estat abonat i només dóna dret a la devolució dels preus públics en els supòsits recollits a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster.

La sol·licitud implica la renúncia a tots els ajuts a l'estudi sol·licitats que requereixen estar matriculat d'uns estudis universitaris.

El director del Centre resol les sol·licituds d'anul·lació total de matrícula presentades.

Sol·licitud

Qui ho pot sol·licitar?

La renúncia a la matrícula la poden sol·licitar els estudiants matriculats que no siguin de nou accés.

 

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud s’ha de tramitar a l’e-Secretaria, dins l’apartat de “Tràmits” – "Relacionades amb la matrícula" - “Anul·lació de matrícula".

Recordeu que tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa que justifiqui el motiu exposat. Aquesta documentació s'haurà de presentar presencialment a la Secretaria acadèmica de l'Escola.

El termini per a sol·licitar la renúncia a la matrícula finalitza als dos mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent, amb independència de la data en la qual s'hagi formalitzat la matrícula.

Resolució

La resolució es pot consultar a l'estat del tràmit dins de l'e-Secretaria.

En el cas que la resolució sigui positiva, no es durà a terme l'anul·lació de la matrícula fins el moment en el qual l'estudiant hagi abonat l'import de la mateixa. Aquest import només podrà ser retornat a l'estudiant en el cas que els motius exposats estiguin inclosos en els supòsits així establerts a la Normativa acadèmica dels estudis de grau. Consulteu devolució de l'import de la matrícula.

Matrícula

En el cas que aquesta sigui positiva i l'import de la matrícula corresponent estigui abonat, es durà a terme sense necessitat que l'estudiant faci cap tràmit presencial