Vés al contingut (premeu Retorn)

Elecció del tema

El primer de tot que heu de fer és tenir clar de quin tema voleu fer el vostre treball.

Depenent del tema escollit us haureu d'adreçar al Departament o Secció departamental que més tracti aquest tema per buscar un/a professor/a que us faci de director/a del treball.

A més a més, teniu a la vostra disposició una sèrie de temes oferts pels Departaments i/o Seccions departamentals que podeu consultar aquí.

Segons la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster al seu punt 2.4.5 per al curs 2017-2018, estableix que la matrícula del TFG/TFM s’ha de formalitzar a l’inici del quadrimestre o en un altre període segons la modalitat de la proposta.

A continuació passem a detallar les diferents modalitats i quin seran els terminis per realitzar la inscripció de la proposta i la posterior matrícula:

MODALITATS

A-Centre

A1 – Treball realitzat amb un director professor de l’EPSEB sense cap vinculació externa amb una empresa

A2 – Treball realitzat amb un director professor de l’EPSEB i amb col·laboració amb una empresa NOMÉS per a presa de dades (SENSE remuneració econòmica). S'ha d'emplenar aquest document i portar-lo a la Secretaria.

B-Pràcticum (es requereix també un director de projecte de l’empresa)

B1 – Amb Conveni de Cooperació Educativa extracurricular i Pla de Treball extracurricular: Treball realitzat amb un director professor de l’EPSEB i amb vinculació amb una empresa realitzant pràctiques (AMB remuneració econòmica)

B2 – Amb Conveni de Cooperació Educativa curricular i Pla de Treball curricular: Treball realitzat amb un director professor de l’EPSEB i amb incorporació a una empresa realitzant pràctiques en empresa (SENSE remuneració econòmica)

Els estudiants del Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals només tindran l'opció de seleccionar la modalitat A-Centre, no podran fer el TFM en modalitat pràcticum degut a que el pla d'estudis inclou pràctiques externes de caràcter obligatori.

 

INSCRIPCIÓ

Si la proposta és de modalitat A1, A2 o B2 només es podrà incorporar la proposta en un període determinat i es matricularà dins dels terminis que s’estableixin per a cada quadrimestre.

Si la proposta és de modalitat B1 podrà ser incorporada la proposta en qualsevol moment del curs acadèmic i es podrà matricular quan estigui inscrita i acceptada.

 Podeu consultar els períodes d'inscripció a l'apartat corresponent que trobareu al menú.

Anterior Següent