Vés al contingut (premeu Retorn)

Avaluació

Una vegada finalitzada la defensa del vostre treball, el tribunal qualificador amb la presència del vostre director del treball us avaluaran i ompliran l'acta.

Tota la documentació serà lliurada a l'Àrea de Gestió Acadèmica que procedirà a incorporar la nota al vostre expedient.

Un cop comproveu a l'e-Secretaria que l'expedient està tancat, podreu fer el tràmit de sol·licitud del títol.

Heu de tenir en compte que aquesta nota no s'introdueix si la documentació presenta alguna mancança (signatura, idioma de defensa, etc.).

 

Propostes de Matrícula d'Honor

La menció de matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que tenen una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d’honor que s’atorguen no pot ser superior al 5% dels estudiants matriculats en una assignatura en el període acadèmic corresponent, excepte si el nombre total d’estudiants matriculats és inferior a 20, cas en el qual es pot atorgar una sola matrícula d’honor.

En el cas del TFG/TFM, el tribunal proposa la menció de matrícula d’honor.

Si amb les matrícules d’honor concedides a estudiants que han fet una matrícula ordinària s’arriba al 5%, no es pot concedir cap matrícula d’honor més als estudiants que es van acollir a la convocatòria addicional del TFG/TFM.

Els estudiants que obtinguin proposta de matrícula d'honor en la primera convocatòria ordinària corresponent al seu quadrimestre de matrícula, hauran d'esperar a la finalització de la segona convocatòria ordinària per tal de saber si es podrà confirmar la matrícula d'honor i per tant poder tancar l'expedient i sol·licitar el títol. En cas de no voler esperar i sol·licitar el títol abans de la finalització de la segona convocatòria ordinària, hauran de renunciar per escrit a la proposta de matrícula d'honor, i en cap cas es podrà modificar la nota amb posterioritat.

 

Segons l'Acord núm. 90/2017 del Consell de Govern pel qual s'aproven les tarifes pel curs 2017-2018:

Els estudiants que hagin obtingut la qualificació de matrícula d'honor en crèdits cursats en el curs 2016-2017 es poden acollir a l'excepció en l'import de la matrícula del curs 2017-2018 d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Els estudiants que hagin obtingut matrícules d'honor en el primer quadrimestre del curs 2017-2018 es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula de segon quadrimestre del curs 2017-2018 d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Quan aquesta exempció s'aplica a estudis de màster, únicament es consideren les matrícules d'honor obtingudes en la pròpia universitat.

 

Anterior