Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)

Informació prèvia

Per a l'obtenció del títol de grau és imprescindible acreditar el coneixement d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià).

Per tal d'acreditar la competència genèrica en tercera llengua, la Normativa Acadèmica General de la UPC, distingeix entre dos col·lectius:

  • Estudiants que en el curs acadèmic 2014-2015 i posteriors, inicien per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana, hauran d'acreditar el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en els proves d'accés a la univesitat (francès, anglès, italià i alemany), mitjançant un certificat oficial, nivell B2, de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el títol de batxillerat cursat a l'estranger o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol. 

 

  • Estudiants que van accedir a la UPC abans del curs acadèmic 2014-2015 i resta d'estudiants de nou accés del curs acadèmic 2014-2015 que no es troben en el supòsit anterior, hauran d'acreditar, mitjançant un certificat oficial, nivell B2, de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el títol de batxillerat cursat a l'estranger o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol. Així com, participació en un programa de mobilitat en una Universitat  que comporti l'ús d'una llengua oficial europea diferent de l'espanyol.

 

  • Excepcionalment, per als estudiants que van iniciar els estudis de grau abans del curs acadèmic 2012-2013, per als estudiants que s'han adaptat provinents d'AT i ETT de l'EPSEB i per als estudiants retitulats,  podran redactar i presentar oralment, en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià), un mínim del 30% del nucli de la memòria, que en qualsevol cas no serà inferior a 15 pàgines (es considera que el 30% del TFG suposa aproximadament 9 crèdits ECTS).

 

La llengua que s'utilitza per acreditar l'assoliment de la competència en una tercera llengua no es pot fer servir per al reconeixement de crèdits, llevat que es certifiqui un nivell superior al B2.2.   

Sol·licitud

  • L'estudiant haurà de presentar a la Secretaria acadèmica de l'Escola original i fotocòpia del certificat del nivell B2.2 de la Taula de certificats d'idiomes aprovada pel Consell Interuniversitari de Catalunya, el títol de batxillerat  cursat a l'estranger o el títol de batxillerat cursat a escoles autoritzades d'altres països cursats a l'Estat espanyol, segons sigui el cas.

 

  • En el cas que s'acrediti mitjançant un programa de mobilitat no caldrà aportar cap documentació, i es farà de manera automàtica un cop finalitzada i avaluada la mobilitat.

 

  • En el cas que es tracti de la redacció del 30% del projecte en una altra llengua haureu de demostrar oralment el coneixement de la llengua en el moment de la defensa. 

Resolució

 

Es podrà consultar a l'e-Secretaria generant un expedient acadèmic, aproximadament, una setmana després de la sol·licitud.